Bli med på møte om levende lokalsamfunn

Hva skal vi – og ikke minst politikken – gjøre for å sørge for at levende, gode lokalsamfunn også blir viktig i Norges framtid? Hva må vi bevare, hva må vi endre og hva trenger vi av nye tiltak?

ÅKP
LEVENDE LOKALSAMFUNN uten tekst.jpg

Sentralisering og urbanisering er en trend vi ser over hele verden, men i Norge har vi lykkes bedre enn mange andre i å bevare levende lokalsamfunn i hele landet. En viktig del av dette er å ha gode offentlige tilbud, en variert næringsstruktur og muligheter for både felleskap og enkeltmennesker også utenfor de store byene. Nå er stadig flere mindre steder under press. Tjenester og arbeidsplasser flyttes og befolkningsutviklingen går i feil retning. Sentraliseringen er kort fortalt sterkere enn før. 

Tankesmien Agenda jobber med et nytt politisk strateginotat om framtidas levende lokalsamfunn, og i dette arbeidet trenger vi din hjelp. Derfor inviterer vi deg, i samarbeid med Regionrådet i Sunnmøre, ÅKP og Maritimt Forum Nord-vest, til å dele tanker på et arbeidsmøte. Fra Agenda vil blant annet Marte Gerhardsen delta.

Innspillene fra møtet vil Agenda bruke i utvikling av ny politikk, og for å sette disse spørsmålene enda høyere på den nasjonale dagsordenen. Regionale politikere som deltar vil også ta med seg innspill og kunnskap fra møtene for å fortsette å jobbe for distriktsutvikling i regionen. 

Møtet varer fra 13 til 15:30.

Meld deg på her innen 24. april.

Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikk utvikling. Tankesmien Agenda skal styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. 

For prosjektet dette møtet omhandler, er det samfunnsutvikling i distriktene som er på agendaen. Informasjonen vi samler, skal brukes til å utvikle politikk som vi skal spille inn til de partier som kommer til å danne regjering til høsten, uavhengig av hvem det blir.

Les mer om Agenda her.