- Vi må tørre å teste autonome skip

Norge er ideelt for å teste autonome skip sa samferdselsminister Jon Georg Dale på konferansen The North West.

ÅKP

Digitalisering og havrommet var tema under konferansen The North West nylig. Samferdselsminister Jon Georg Dale hadde fokus på effektive infrastrukturløsninger og varslet tøffere prioriteringer av havnestrukturen for å få mer gods over fra veg til sjø. Dale mener det er viktig å lage fremtidsrettede transportsystemer på land og til sjøs som bidrar til nyskaping.    

– Vi må også tørre å teste ny autonom skipsteknologi. Norge er et ideelt testland med mye plass og lite folk.

Jon Georg Dale, samferdselsminister

- Vi mistet alle kundene

Tore Ulstein styreleder i Ulstein Group holdt et ærlig innlegg om nedturen som rammet i 2014. Fra ordreinngang på 1,6 milliarder den ene året til 19 millioner det andre året. Det var full stopp, vi mistet hele markedet vårt sa Ulstein.

Vi måtte bestemme oss for om vi skulle investere hundrevis av millioner i ny kompetanse eller om vi skulle legge ned. Vi valgte å fortsette til tross for risikoen. Det krever guts.

Tore Ulstein, styreleder i Ulstein Group

Samarbeid helt nødvendig

Ulstein Group har i dag ikke en kunde de hadde for fem år siden, omstillingen har i følge Ulstein vært brutal, men nødvendig. I dag er det offshore vind-fartøy, passasjerferger og ekspedisjonscruise som fyller ordrebøkene. Samarbeid mellom myndigheter og det private er helt nødvendig i en slik omstilling. Vi må samarbeide om å bygge den nye kompetansen bedriftene trenger. For å utvikle oss videre må vi også ha stabile rammebetingelser, omstilling og innovasjon er helt avgjørende for konkurransekraften vår, sa Tore Ulstein.