- Utolig stolt av gründerne våre

Gründerselskapet AgriMare Bio gikk seirende ut av konkurransen «NæringsTEFT» og sikret seg dermed premien på én millioner kroner fra Sparebanken Møre. Agrimare Bio er en oppstartbedrift tilknyttet ÅKP.

ÅKP
agrimarebio_finale.jpg

I sterk konkurranse med nær 200 andre gründere fra hele Møre og Romsdal sikret gründerne Charlotte Thunes Hansen, Lene Stenseth og Emma Lovise Sunde i AgriMare Bio seg førsteplassen. AgriMare Bio skal drive med landbasert oppdrett av børstemark. Det skal de gjøre ved å utnytte slam fra oppdrettsanlegg. Børstemarken inneholder marint protein og fett, som igjen skal brukes i fôr til oppdrettsnæringen.

Alle finalistene fra ÅKP

Bedriftene som har deltatt i «NæringsTEFT» har det siste halve året gått igjennom en kompetansereise der de har fått tett oppfølging fra erfarne mentorer og rådgivere. De to andre finalistene, BagID og Alliansen Seaweed, fikk rosende omtale av juryen, men nådde ikke helt opp i finalen. De fikk likevel overraskende 200.000 kroner i premiepenger hver. Alle de tre finalistene er tilknyttet ÅKP. 

Vi er utrolig stolt av alle gründerne våre. De legger ned enormt mye arbeid for å realisere drømmen sin.

Håvar Risnes i ÅKP Startup & Scaleup. 

Fellesskap gir resultater

ÅKP har til enhver tid rundt 40-50 vekstbedrifter med inkubatoravtale. Tilfanget av nye forretningsideer er godt. I ÅKP Blue Innovation Arena legges forholdene til rette for læring på tvers, mellom de ulike oppstartbedriftene og med tidligere gründere, rådgivere og investorer. Faste møteplasser som «Founders Lunch» og Inkubatorforum er med på å skape et kreativt fellesskap som er viktig for å lykkes.

Å legge til rette for entreprenørskap og skape vekstbedrifter er selve kjernene i det arbeidet ÅKP gjør for denne regionen. Vi er veldig glad for at Sparebanken Møre er med på laget. At alle de tre finalistene er tilknyttet ÅKP er utrolig hyggelig og det inspirerer oss til å gjøre en enda bedre jobb fremover.

Per Erik Dalen, adm. dir., ÅKP AS 

Mer utfyllende informasjon:

·         AgriMare Bio: www.agrimarebio.com

·         BagID: www.bagid.com

·         Alliansen Seaweed består av følgende partnere:

o   Tango Seaweed: www.tangoseaweed.no

o   Green Cycle AS

o   Seaforest AS

·         Næringsteft: www.sbm.no/lokalt-engasjement/...

__________________________________________________________________________________

ÅKP AS

Innovasjonsselskap startet i 1999 som arbeider for å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion. Driver i dag ÅKP Blue Innovation Arena, ÅKP Startup og ÅKP Scaleup, samt drifter klyngeprogrammene GCE Blue Maritime Cluster, Arenaprogrammet Blue Legasea og er samlokalisert med Arenaprogrammet Norwegian Rooms.

Aktivitetsrapport 2017: aktivitetsrapport2017.aakp.no