- Norge er en nyskapingsnasjon

Norske selskaper løser de umulige problemene. Og pilene peker rett til værs.

ÅKP
daniel ras vidal.png

Norske gründere løser problemer som ingen andre. Konklusjonen basert på at Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har samlet inn nærmere 100 suksesscaser fra norske innovasjonsselskaper.

Rapporten viser at Norge i dag har over 1400 spirer til nyskaping, noe som er en dobling fra få år tilbake.

- Norge er nå i ferd med å bli en nyskapingsnasjon. Norske gründere er "kriminelt gode" og selskaper som Remarkable og Seram Coatings løser problemer som ingen trodde var mulig. Samtidig våkner nå investorene og vi ser konturene av et stadig mer velfungerende økosystem, sier Daniel Ras-Vidal.

Han henviser til statsminister Erna Solbergs bekymring om at ingenting annet enn kriminalitet vil være så lønnsomt som oljen.

- Rapporten viser at Norge ligger i front av utviklingen på viktige områder som maritim, helse og også har verdensledende selskaper innen klima, industri og teknologi. Flere av disse selskapene vil bli svært lønnsomme hjørnesteiner i fremtidens norske næringsliv, sier Ras-Vidal.

Fiskebåtrederiet Nordic Wildfish fra Valderøya sin satsing på 100% utnyttelse av marint råstoff blir trukket frem som et godt eksempel på nyskaping i rapporten. Totalt viser rapporten at Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norges medlemmer står bak nærmere 3.000 nyskapings- og innovasjonsprosjekter.

molnes_nordsjoen.jpg

Investorene strømmer til

Ras-Vidal synes det er spesielt gledelig å se at den høye kvaliteten på de nye gründersatsingene bidrar til at investorene nå strømmer til. De ferske tallene viser at:

  • 3x – økning i investeringer i oppstartselskaper siden 2014, til 1,1 milliarder kroner i 2016.
  • 4x – økning i omsetning i inkubatorselskapene siden 2012, til 2,7 milliarder kroner i 2015.
  • 5x – økning i verdiskaping fra 2012 til 2015.

- Norske gründere er nå stadig mer attraktive for norske investorer. Vi er svært fornøyd med at pre-såkornordningen fungerer. 1. juli kommer også skatteincentivordningen for investorer, noe som vil ytterligere forsterke dagens positive utvikling, sier Ras-Vidal.

Les mer om InnovateNOR - og se casene her!