- Jeg er så stolt av hva dere får til!

Næringsminister Monica Mæland åpnet 26. september ÅKP Blue Innovation Arena.

ÅKP
ÅKP_OE8A5190_fotoKristinStoylen.jpg

- Som næringsminister er det alltid en fryd å komme til Ålesund og Sunnmøre. Slik startet Monica Mæland talen til de 200 gjestene som var invitert til den offisielle åpningen av ÅKP Blue Innovation Arena. - Dere har så lenge noen kan huske vært verdensledende innenfor maritim og marin virksomhet. Dere har lange tradisjoner å bygge på, og fortsetter å omstille dere. Det viser dere også i dag, sa Mæland videre.

EN ALLMENNING FOR VERDISKAPING

Selskapet ÅKP Blue Innovation Arena AS ble etablert i 2015 med mål om å utvikle fremtidens innovasjonsarena på Nordvestlandet. Selskapet investerer nå i infrastruktur for simulering, visualisering og testing. Hovedfokus er på teknologi knyttet til virtuell prototyping.

- Vår fremtidige konkurransekraft avhenger av at vi klarer å innovere raskere og mer kostnadseffektivt enn våre internasjonale konkurrenter. For å nå det målet kreves et digitalt teknologi- og kompetanseløft. I innovasjonsarenaen løfter næringsliv og det offentlige sammen for å skape fremtidens digitale arena for innovasjon og verdiskaping, sier Per Erik Dalen i ÅKP Blue Innovation Arena.

Her i regionen skjer det mye som gir grunn til optimisme. Dere går foran og leverer nye ideer, innovasjoner, verdier og arbeidsplasser.

Monica Mæland, Næringsminister

KATAPULT FOR VIRTUELL PROTOTYPING OG TESTING

En sentral del av arenaen er muliggjørende teknologi som gjør det raskere og mer kostnadseffektivt å utvikle digitale prototyper av nye produkt. I dag er det mer vanlig å bygge fysiske prototyper, modeller i for eksempel tre eller plast, for å teste og verifisere egenskaper og funksjonalitet. Dette er en tidkrevende og dyr prosess. I ÅKP Blue Innovation Arena legges det nå til rette for at bedrifter kan digitalisere denne prosessen. Denne måten å drive produktutvikling på har lenge blitt brukt i den internasjonale fly- og bilindustrien. Nå kommer dette til Norge for fullt. Bedrifter fra hele regionen er allerede i gang med spennende prosjekt.  

- Simulering, virtuell protoyping og testing er blitt viktige verktøy for den maritime bransjen. Når vi har disse nyeste verktøyene tilgjengelig lokalt, blir vi stand til å utvikle bedre produkter og tjenester raskere, og dermed stiller vi sterkere globalt. Vi tror dessuten at ÅKP Blue Innovation Arena kan fungere som et godt lim i den maritime klyngen, her kan vi fortsette å lære sammen, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce.

ÅKP Blue Innovation Arena har søkt om å bli en del av Norsk Katapult-programmet og er i finalerunden om å få tildelingen. Bak søknaden står et samlet næringsliv i regionen samt gode partnere i andre sentrale industrimiljø i landet.        

- Innovasjonsarenaen har en sentral rolle i søknaden om å få en Norsk Katapult til regionen, et arbeid Rolls-Royce Marine stiller seg bak.

Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce Marine 

Se bilder fra åpningen

Se video fra VR lab

UNIKE FASILITETER

ÅKP Blue Innovation Arena er på over 800 kvadratmeter og det er gjennom utforming og innredning skapt et moderne og fremtidsrettet uttrykk. Vår ambisjon er å skape en unik tverrsektoriell allmenning der bedrifter, gründere, investorer, forskere og studenter kan samhandle for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Arenaen vil bestå av en VR lab, Startup lab, Scaleup lab og Student lab, sier prosjektleder Jan Børre Rydningen.

EN ALLMENNING FOR INNOVASJON

Innovasjonsarenaens teknisk infrastruktur vil være åpen og tilgjengelig for alle. Mange små og mellomstore bedrifter har i dag ikke mulighet til å investere i denne teknologien selv fordi det er for kostbart. Et spleiselag mellom eierne ÅKP, Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Tafjord kraft, og Sparebanken Møre sørger for at leien av fasilitetene er så rimelig at de fleste vil ha muligheten til å starte jobben med å bygge kompetanse og erfaringer i bruk av den nye teknologien. ÅKP vil fremover sette opp kurs, seminarer og workshops for å bidra til å bygge kompetanse. Det vil i tillegg bli bygget et team av erfarne mentorer og rådgivere for å bistå med forretningsutvikling.


IMG_2937.JPG
ÅKP_OE8A5436_fotoKristinStoylen.jpg