Kronikk: Vil vinne stort på kvinnekraft

Vi vet det og har visst det lenge, kvinner er underrepresentert i havnæringene og kvinnene som er der besitter ikke de best betalte jobbene. Kanskje kan det europeiske prosjektet WIN-BIG være et viktig skritt på vegen for å jevne ut forskjellene, skriver Elisabeth Solvang, leder for strategisk kommunikasjon i ÅKP.

ÅKP
elisabethogwenche-bredde.jpg

Bildet: Kronikkforfatter Elisabeth Solvang sammen med klyngeleder av NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy, under kickoff-arrangementet i Aveiro 14. juni. 

At det er langt mellom kvinnene på maritime konferanser og messer er noe jeg selv har opplevd flere ganger. Derimot er det veldig tett av «hvite menn som pusher 50», gjerne antrukket i marineblå dressjakke, lys blå skjorte og brune sko. Ikke et vondt ord om antrekkene. Poenget er bare at både uniformeringen, kjønnsfordelingen og manglende mangfold blant menneskene i næringen er påfallende.

Nedslående tall

En rapport som kom i 2022 viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring i Norge og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen.

Rapporten, som ble utarbeidet av Høgskolen i Innlandet for Nærings- og fiskeridepartementet slår videre fast at kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på kun elleve prosent, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen ligger på 21 prosent. Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder.

Å finne et oversiktsbilde over den marine næringen er vanskelig. Men en rapport utarbeidet av Nofima i 2021 gir noen hint. Her slås det blant annet fast at andelen jenter som tar Vg 2 Fiske og fangst fortsatt er på lave 11,3 prosent.

Lavere inntekt

Med disse tallene ligger faktisk Norge bak den generelle kvinnerepresentasjonen i havnæringene i EU-landene. Disse næringene sysselsetter over 4,5 millioner mennesker i EU, men mindre enn 30 prosent av dem er kvinner. Og bildet i EU er det samme som i Norge når det gjelder inntekt. Jobbene kvinner har i havnæringene er i snitt er langt dårligere betalt enn jobbene til menn.

En europeisk storsatsing kan kanskje være et viktig skritt på vegen for å jevne ut forskjellene. Satsingen har fått navnet WIN-BIG og har et overordnet mål om få flere kvinner inn i havnæringene, i godt betalte jobber.

Identifisere årsakene

Min arbeidsgiver, ÅKP, er med i satsingen gjennom vår marine klynge NCE Blue Legasea. Vanligvis kan Norge være partner i EU-prosjekter selv om vi ikke er EU-medlem, men i akkurat dette prosjektet var det ikke mulig. Vi ble likevel oppfordret til å bli såkalt assosiert partner. Grunnen til det er selvsagt at Norge er en sentral nasjon når man snakker om havnæringene. Med på laget er Møre og Romsdal fylkeskommune, som gjennom Blue Legasea støtter prosjektet med nesten en halv million kroner. Den økonomiske rammen på prosjektet fra EU er på over 15 millioner kroner.

Undertegnede og klyngeleder for Blue Legasea, Wenche Uksnøy, deltok under kickoff for prosjektet 14. juni. Kickoff-arrangementet var lagt til Aveiro i Portugal, fordi prosjektet ledes derfra. Der traff vi rundt 30 samarbeidspartnere fordelt på 14 partnere fra ni land.

Sammen skal vi forsøke å identifisere hva kjønnsgapet i den såkalte blå økonomien skyldes. Med den blå økonomien menes bransjer som fiskeri, akvakultur, skipsbygging, maritim transport, offshore fornybar energi og blå bioøkonomi. Det langsiktige målet er å tette kjønnsgapet i havnæringene. Overordnet ligger et vedtak fra EU-kommisjonen som vil fremme likestilling på tvers av politikk og finansiering i ulike europeiske land.

Et vegkart

For vår del skal den halve millionen fra fylket brukes til å gi elever, og da særlig jenter, i videregående skoler innsyn i hva yrker innenfor havnæringene går ut på. Vi skal dessuten delta i nettverksaktiviteter for å løfte fram kunnskap om kvinner i blå sektorer, samt bidra til å kartlegge og formidle erfaringer og resultater fra det internasjonale prosjektet gjennom våre nasjonale kanaler. For å nevne noe.

I tillegg til å identifisere hvorfor det finnes kompetansehull som hindrer kvinners inntreden og fremgang i såkalte blå karrierer, har WIN-BIG som mål å skape kvinnespesifikke muligheter innen fremvoksende sektorer som blå bioøkonomi, blå sport, bærekraftig turisme, marin fornybar energi og robotikk . Videre har prosjektet som mål å inspirere unge jenter og kvinnelige profesjonelle ved å fremme kvinnelige rollemodeller og innovative medieformater som fremstiller blå karrierer som attraktive karrieremuligheter.

Sist, men ikke minst, er målet med WIN-BIG å lage et vegkart for kapasitetsbygging som kan overføres på tvers av regioner og land for kvinner i den blå økonomien.


Sikre innovasjon


På tross av 15 friske millioner fra EU, i tillegg til midler fra en rekke assosierte partnere, er dette bare et lite steg på vegen for å tette kjønnsgapet i havnæringene.

Mye må og bør gjøres for å nå denne målsetningen. Vi vet at havnæringene trenger både kompetanse, arbeidskraft og innovasjon. Da er mangfold et viktig stikkord fordi ulike tankesett, ulike erfaringer og bakgrunn er noe som trigger nettopp innovasjon og nyskaping. Med krig, uro, økonomisk utfordrende tider og grønt skifte er det noe som trengs mer enn noen gang i Europa i dag.


Denne kronikken ble først publisert i Nett.no, 22. juni 2023. 


Gruppebildekickoff.jpg
LØFTE FREM KVINNER: Deltakere fra kickoff for WIN-BIG i Aveiro i Portugal 14. juni. Det langsiktige målet for prosjektet er å tettet kjønnsgaper i sjømatnæringene. Prosjektet ledes av universitetet i Aveiro med Helena Vieira i spissen. Hun står fremst i rød kjole og hvit blazer. Foto: Åkp