Europeisk storsatsing for flere og bedre betalte kvinner i havnæringene

ÅKP og vår marine klynge, Blue Legasea, er med på en europeisk storsatsing som skal få flere kvinner inn i havnæringene. Målet er ikke bare flere kvinner, men også at kvinner tar posisjon i de godt betalte jobbene.

ÅKP
Gruppebildekickoff.jpg

Bildet: Samarbeidspartnere samlet under kickoff i Aveiro 14. juni. 

italienerne.jpg
Laurence Martin (t.h.) sammen med sin kollega Lídia Rossi.

– Dette prosjektet er noe vi bare måtte være med på, og som vi, sammen med våre partnere, må klare å gjennomføre på en god måte. Vi gjør dette ikke bare for oss selv, men også for generasjoner som kommer etter oss. Halvparten av menneskeheten er kvinner. Også den halvparten må være del av den økonomiske utviklingen, og her er havnæringene viktige. Derfor må vi alle lidenskapelig forplikte oss til å sikre at dette prosjektet blir en suksess, sier Laurence Martin, leder for den italienske maritime organisasjonen Federazion del Mare. 

Hun var en av rundt 30 samarbeidspartnere som deltok på kickoff for prosjektet WIN-BIG i Aveiro i Portugal 14. juni. WIN-BIG er ett av to EU-prosjekter som fokuserer på å tette kjønnsgapet innen «den blå økonomien». Med den blå økonomien menes bransjer som fiskeri, akvakultur, skipsbygging, maritim transport, offshore fornybar energi og blå bioøkonomi.

ÅKP og vår marine klynge NCE Blue Legasea representerer Norge i prosjektet, som har 14 partnere fra ni land. 

Blant nøkkelaktivitetene vil prosjektene vektlegge kvinners deltakelse i karrierer innen forskning, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk, fordi kvinner ofte er i mindretall her. Samtidig skal man samle inn data for å evaluere kjønnsinkludering og adressere de underliggende årsakene til underrepresentasjonen av kvinner i ulike sektorer av den blå økonomien. Overordnet ligger et vedtak fra EU-kommisjonen som vil fremme likestilling på tvers av politikk og finansiering i ulike europeiske land.


Mange arbeidsplasser

Visste du at havnæringene sysselsetter over 4,5 millioner mennesker i EU, men at mindre enn 30 prosent av disse er kvinner? Og visste du at jobbene kvinner har i havnæringene i snitt er langt dårligere betalt enn jobbene til menn i de samme næringene?

Å kunne jevne ut dette er en av årsakene til at leder for NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy, ble partner i prosjektet: 

elisabethogwenche.jpg
Elisabeth Solvang og Wenche Uksnøy langs en av kanalene i Aveiro.
– WIN-BIG satsningen er viktig for oss fordi havbaserte næringer representerer et stort antall arbeidsplasser, har behov for ny kompetanse og trenger fokus på å ta i bruk kvinners ferdigheter. 

Wenche deltok på kickoff-arrangementet i Aveiro sammen med kommunikasjonssjef i ÅKP, Elisabeth Solvang. Der fikk de en grundig innføring i hva prosjektet går ut på.

– Enkelt sagt handler det om å sikre fremtidig verdiskaping og ta alle menneskelige ressurser i bruk. Vår region, som er veldig rettet mot havnæringene, må ta posisjon her. Trusselbildet og sårbarheten vi opplever i Europa i dag forsterker behovet for å fremme kvinners deltagelse og muligheter i havnæringer. Derfor var det også viktig at vi var med og ytret vår stemme under kickoff-en i Aveiro, mener Wenche. 

– Vi trenger en øyeåpner

En av ganske få menn som var med under kickoff-arrangementet var Stephen Hynes fra University of Galway i Irland. Forskeren og analytikeren Stephen mener WIN-BIG er svært viktig: 

stephen.jpg
Stephen Hynes.


– Prosjektet har en viktig misjon ved å vise hvilken oppgave kvinner har, men også kan få, i havnæringene. Jeg håper prosjektet kan bygge bevissthet i industrien, samt gjøre tiltak som kan gjøre det enklere for kvinner å klatre i karrierestigen innenfor de blå næringene. Så ja, vi trenger en øyeåpner for hvordan vi kan utnytte alle ressurser, samt vise yngre kvinner at de har en plass i næringer som de kanskje aldri har tenkt på. 

To prosjekter

Det er altså to prosjekter, som begge hadde startskudd 1. mai, som får tilskudd i denne satsingen. Det ene heter, som nevnt, WIN-BIG. Dette prosjektet adresserer kunnskapshull om kvinners rolle og deltakelse i den blå økonomien over hele Europa. Ved å gjennomføre omfattende undersøkelser og datakartlegging, har prosjektet som mål å gi bred og nøyaktig informasjon om kjønnsstatus og omfanget av kvinners engasjement i den blå økonomien i EU.

I tillegg til å identifisere kompetansegapet som hindrer kvinners inntreden og fremgang i såkalte blå karrierer, har WIN-BIG som mål å skape kvinnespesifikke muligheter innen fremvoksende sektorer som blå bioøkonomi, blå sport, bærekraftig turisme, marin fornybar energi og robotikk . Videre har prosjektet som mål å inspirere unge jenter og kvinnelige profesjonelle ved å fremme kvinnelige rollemodeller og innovative medieformater som fremstiller blå karrierer som attraktive karrieremuligheter.

Sist, men ikke minst, er målet med WIN-BIG å lage et veikart for kapasitetsbygging som kan overføres på tvers av regioner og land for kvinner i den blå økonomien.

Den økonomiske rammen på prosjektet er på over 15 millioner kroner

Støttet av fylket

ÅKP og Blue Legasea er med på WIN-BIG som assosiert partner gjennom finansiering fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det betyr at det er fylkeskommunen som gir støtten til klyngens deltakelse, med 485 000 kroner. Hovedpartnerne i WIN-BIG-prosjektet er finansiert av European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Med søkelys på likestilling, ønsket de europeiske partnerne et samarbeid med en norsk aktør.

Hilde Aspås, næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, sier dette om hvorfor fylket ville støtte WIN-BIG: 

– Mange av de havbaserte næringene er mannsdominerte, og for å få den verdiskapingen i den blå økonomien som vi ønsker, må vi involvere og ta i bruk kapasiteten til kvinner i enda større grad. 


Verdensborger

Nettopp det å bruke kapasiteten til kvinner, samt engasjere både kvinner og menn i en økonomi som er så viktig som den i havnæringene, er grunnen til at prosjektleder Helena Vieira ved universitetet i Aveiro i Portugal, mener WIN-BIG er en sentral satsing: 

helena2.jpg
Helena Vieira.

– Jeg tror prosjektet er viktig fordi vi fortsatt er veldig langt unna likestilling. Vi ligger ikke på 50-50 verken når det gjelder muligheter, inntekt eller kjønnsbalanse, og derfor må vi jobbe for en utjevning, sier hun, og legger til at det er fint å kunne samle mennesker fra hele Europa i prosjektet: 

– Jeg anser meg selv for å være verdensborger, og elsker å forstå forskjellene mellom kulturer for å finne et felles språk, jobbe sammen og lære av hverandre. Jeg er sikker på at vi kan få til det også her. 

WIN-BIG og WINBLUE

Det andre prosjektet som får støtte har fått navnet WINBLUE. Dette har fokus på å styrke kvinner og likestilling mellom kjønnene i den blå økonomien. Prosjektet skal blant annet utvikle likestillingsplaner, gi opplæring og veiledning for kvinnelige entreprenører, samle inn data rundt kjønnsinkludering og identifisere en god praksis som kan overføres til andre organisasjoner. Målet er å fremme likestilling og drive innovasjon og konkurransekraft i blå økonomi.

gjengenpåbåttur.jpg
Kickoff-arrangementet varte en hel dag på universitetet i Aveiro, men det ble også tid til en sightseeing i en kanalbåt typisk for Aveiro.