Ren mat og fornybar energi fra havet

Næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea arbeider for bærekraftig utnyttelse av havets ressurser. Økt matproduksjon fra havet kan realiseres med et lavere miljøavtrykk enn mange andre matkilder. Klyngene arbeider med fornybar energi, nye utslippsfrie transportløsninger til sjøs, økt kunnskap om bærekraft og bedre utnyttelse av marint råstoff.

ÅKP