AI og VR for å løse samfunnsutfordringer

ÅKP er partner i United Future Lab Norway som er et nettverk som stimulerer til handlingsorienterte prosjekt som skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål, samtidig som de skaper verdier og muligheter for de involverte partnerne. I prosjektene kan AI eller VR brukes som verktøy for å løse samfunnsutfordringer.»

ÅKP
Mål 11.png

Besøk vår partner UNITED FUTURE LAB NORWAY