Få flere til å lykkes gjennom bærekraftige forretningsmodeller

ÅKP har de siste årene utviklet program og tjenester for økt entreprenørskap, kreativitet og innovasjon som skal stimulere til bærekraftig vekst i nystartede og etablerte bedrifter. For bedriftene handler det om å utnytte forretningsmulighetene som ligger i å utvikle nye bærekraftige løsninger.

ÅKP