Regionalt partnerskap for vekst

ÅKP og 14 kommuner har gått sammen i et regionalt partnerskap for økt entreprenørskap og vekst. Målet med samarbeidet er å kunne tilføre hele regionen tjenester som kan bidra til at flere forretningsidéer lykkes. ÅKP ønsker å legge til rette for et sterkere lokalt næringsliv og økt samarbeid mellom lokale aktører. Vi inviterer flere kommuner til å bli med i partnerskapet.

ÅKP