Pådriver for effektiv bruk av naturressurser

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk og miljøavtrykk når en lager en vare. Klynge- prosjektene bistår med tiltak for kompetanseheving og er samtidig en pådriver overfor beslutningstakere slik at de lager fremtidsrettede reguleringer og incentiver som styrker våre bedrifters konkurransekraft internasjonalt.

ÅKP