Stiller utfordrande spørsmål i nytt tilbod

– Dette er eit tilbod for dei som vil utforske potensialet og finne ut kva slags moglegheiter ei bedrift har.

ÅKP
Stepup.jpg

Det seier Robert Voldnes, som er ansvarleg for det nye programmet i ÅKP, som har fått namnet StepUp. 

Robert_liggende.JPEG
Robert Voldnes.

– Vi opplever ein større etterspørsel frå bedrifter som er i ei tidleg fase, samd små- og mellomstore bedrifter. Difor har vi no utvikla eit spissa tilbod til dei, seier Voldnes, og legg til:  

– Medan ScaleUp er for bedrifter som har bestemt seg for å satse stort, er StepUp eit meir avklarande program. Førstnemnde køyrer vi som før med stor suksess.  

Må ha ambisjonar

Vilkåra for å kunne bli vurdert som deltakar er ambisjonar og potensiale. 
 
– Målsetjinga med StepUp, som inneber fire samlingar, er å avklare statusen på bedrifta di, belyse i kva retning du kan gå vidare og kva slags vekststrategi som er riktig for å kunne klare dette. Vi skal stille dei deltakande bedriftene utfordrande spørsmål, forklarar Voldnes. 

I løpet av dei fire samlingane skal deltakarane innom ulike vekststrategiar, ulike metodar for forretningsmodellering, viktige analysar, eit blikk på trendar og kapitalkilder, for å nemne noko. 
  
– I siste samling vert det sett opp «simuleringsrom» der velmeinande mentorar vil gje deg tilbakemelding på statusen din, seier Voldnes.

Bli meir avklart

Håvar-mindre.jpg
Håvar Risnes. Foto: Anne Marthe Vestre Berge.

– Vi vil at bedriftene etter StepUp skal vere meir avklart både med tanke på val av marknadssegment, forretningsmodell, men også kring eventuelle finansieringsspørsmål, påpeiker Håvar Risnes, som er leiar for StepUp & ScaleUp i ÅKP.

Kven som blir med på programmet blir det gjort ei vurdering på, seier Risnes: 
– Det er ikkje vanleg påmelding til programmet, men interesserte bedrifter må ta kontakt. Deretter vil teamet i ÅKP Startup & Scaleup gjere vurderingar og setje i hop kullet i tråd med retningslinene.

Vederlagsfritt

Medarbeidarane i ÅKP ligg ikkje på latsida og ser for seg å starte allereie i byrjinga av mai.

Om fleire deltakarar er geografisk langt unna Ålesund kan det bli aktuelt å flytte StepUp nærmare deltakarane.

Ekstra gledeleg for deltakarane er det at programmet er finansiert gjennom ulike sponsorar slik at det er vederlagsfritt. Søknadsfristen er allereie 26. april. 
 
– Er de klare for å brette opp ermane? Bli med på  ÅKP StepUp, lyder oppmodinga frå ein engasjert Robert Voldnes. 


Høyrest dette interessant ut? Les meir her: 

NYHET! ÅKP StepUp for vekstorienterte bedrifter

Ta gjerne kontakt med oss: 

Robert Voldnes - robert.voldnes@aakp.no

Elisabeth Remøy, elisabeth.remoy@aakp.no