NYHET! ÅKP StepUp for vekstorienterte bedrifter

Kurs Har din bedrift ambisjoner om å vokse? Da kan ÅKP StepUp være det rette. Dette er vårt nye program for å utforske og avklare mulighetene.
Programmet er rettet både mot vekstorienterte startbedrifter og etablerte bedrifter i SMB-skiktet som har visjoner om bærekraftig og lønnsom vekst. Målet med programmet er å gi deltakerne kunnskap og verktøy som gjør dem i stand til å utforme og gjennomføre en vekstrettet forretningsplan.

Arrangør: ÅKP
Dato:
Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, NMK bygget
Startup 3.jpeg

Kursinnhold og læringsmål:

Deltakerne vil få innsikt i:  ESG og Taksonomi,  Krav og muligheter, Ulike vekstmodeller, Metodikker og verktøy for å generere vekst; MIT Disciplined Entrepreneurship, Osterwalder Business Model Canvas, Swima ressursanalyse, Porter, Swot. Bedriftene skal blant annet bygge en verktøykasse som kan anvendes for å skape bærekraftig vekst. Deltakere skal bli utfordret gjennom bruk av anerkjent metodikk og simuleringslaber med erfarne mentorer. Man vil få utvidet nettverket sitt og få bistand med å avklare veien videre for bedriften.

aakp_sparebank1_logo.png

Programmet går over fire samlinger på følgende datoer: 13. mai (kan forekomme endringer), 19. mai, 25. mai, 1. juni.

Tema for samlingene: Nåsituasjon, trender og modeller. Markedsavklaring og segmentering, hvem er kunden din? Økonomi, finans og organisasjon. 

Tidspunkt: 09:00 - 16:00.  

Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, Borgundfjordveien 340 (NMK), Ålesund

Pris: Ingen deltakeravgift. 

Interessert i å delta? Fyll inn skjemaet nederst på siden innen 4. mai. Du vil deretter bli kontaktet. 

Spørsmål?

Ta kontakt med Elisabeth Remøy, Elisabeth.remoy@aakp.no, (mob: 911 25 319) eller Robert Voldnes, robert.voldnes@aakp.no (mob: 906 58 517) 

Personvernserklæring - Åkp (aakp.no)

ÅKP StepUp 2022

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.