Finansiering

ÅKP hjelper deg med å søke tilskuddsordninger. Vi investerer også direkte i gründerbedrifter.

ÅKP

Behov for kapital

Alle typer bedrifter har på forskjellige tidspunkt behov for kapital for å realisere sine forretningsplaner. Våre rådgivere hjelper deg med å analysere hvor mye kapital du trenger – og hvordan dette behovet bør dekkes.Kapitalbehov kan dekkes på en rekke forskjellige måter – gjennom tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet, presåkornfond, næringsfond eller kapital fra eiere eller eksterne investorer.

ÅKP hjelper deg med å definerer kapitalbehovet, foreslår den beste løsningen, og hjelper deg gjennom hele prosessen – med søknader, emisjoner og kontrakter. ÅKP har et stort nettverk av potensielle investorer og stor kunnskap om det offentlige virkemiddelapparatet.

Ta kontakt med ÅKP om du trenger finansiering til ditt prosjekt.

Tjenester

  • Rådgivning om finansieringsmuligheter
  • Bistand til søknader om offentlig finansiering
  • Investorsøk og kontakt med private investorer

 ÅKP også en direkte investor og vi har per i dag rundt 10 aktive investeringer av strategisk og finansiell art hvor vi utøver aktivt eierskap.

Kontakt våre rådgivere

Gå til vår oversikt over mulige finansieringskilder

finansiering.jpg