Disse lederne gir en varm anbefaling av Resilient Leadership - Sprint

De første lederne som var med på et Sprint-kurs arrangert av ÅKP og IMD er klare i sin dom: Dette var nyttig.

ÅKP
Pilotkull_ Sprint_ Stress.jpg


A__KP_Mastering Stress_8.jpg

På forsommeren ble det første såkalte Sprint-kurset i partnerskapet mellom ÅKP og IMD arrangert. Dette foregikk delvis i ÅKPs lokaler på Campus i Ålesund og delvis ved IMD Campus i Lausanne i Sveits. Kurset var lagt opp slik at det var en kombinasjon av fysiske møter i Ålesund og kontakt med IMD og internasjonale ledere digitalt. Dette første pilotkurset i Sprint-segmentet til IMD hadde tittelen «Resilient Leadership». I aller høyeste grad et aktuelt tema, mener ansvarlig for IMD i ÅKP, Martha Gausdal: 

— Det globale markedet er i konstant endring, og en hendelse på den andre siden av verden kan ha betydelige effekter på selskaper i vår region. Med dette kommer økte mengder stress og usikkerhet. En studie utført av Deloitte i 2022 hevder at nesten 70 prosent av ledere i en rekke land vurderer å slutte i jobben på grunn av utmattelse og stress.

Gausdal legger vekt på at Resilient Leadership i bunn og grunn handler om å utvikle sine egne lederegenskaper. Partnerskapet mellom ÅKP og IMD, som er helt unikt i sitt slag, fokuserer nettopp på dette, lederutvikling. I det ligger også kompetanseheving for ledere, samt nettverksbygging med andre ledere nasjonalt og internasjonalt. 

– I samarbeid med verdensledende IMD Business School ønsker vi i ÅKP å lære ledere hvordan de best kan navigere i det stadig skiftende forretningslandskapet, og hvordan man best kan håndtere en stressende hverdag. Sprint-kurset «Resilient Leadership» er en del av dette, forklarer Gausdal. 

Les mer om partnerskapet mellom ÅKP og IMD her

– Lærerikt

Christer Valderhaug, CEO i Arctic Bioscience, var en av dem som var med i pilotkullet til Resilient Leadership – Sprint. Han er tydelig på at han fikk mange konkrete verktøy som han kan bruke i sin hverdag som leder: 

Christer.jpg
Christer Valderhaug.

– Kurset er lærerikt fordi det handler om oss selv, som ledere, og hvordan vi påvirker våre omgivelser. Den bevisstheten, i kombinasjon med å lære seg noen konkrete teknikker, er superinteressant.

Partnerskapet mellom ÅKP og IMD karakteriserer Valderhaug som en «utrolig mulighet» for ledere i regionen: 

– Å få et så kompetent miljø inn her og få de til å bidra med den forskningsbaserte kunnskapen de sitter på, er unikt.

Erfaringsutveksling

Valderhaug var ikke den eneste fornøyde deltakeren i pilotkullet. Fredrik Hessen, som lenge var en av topplederne i Vard (nå Head of Sales and Business Development i teknologiselskapet Anda-Olsen AS i Ålesund), var en annen deltaker som mener han fikk mye ut av kurset: 

Fredrik.jpg
Fredrik Hessen.
– Konseptet var fantastisk bra og kurset var lagt opp på en god måte. Jeg likte veldig godt kombinasjonen av å være del av et større studiemiljø, i en profesjonell setting levert av toppskolen IMD, samtidig som vi hadde den lokale tilstedeværelsen med svært gode diskusjoner og refleksjoner. 

Nettopp erfaringsdeling med andre ledere har ÅKP fått flere tilbakemeldinger på at kursdeltakerne i Resilient Leadership opplevde som nyttig. Ikke bare får man gjennom kurset høre erfaringer fra internasjonale ledere tilknyttet IMD, men ÅKP tilrettelegger og styrer gode diskusjoner mellom ledere som deltar lokalt. 

Påvirker medarbeiderne

Havnesjef i Stranda, Rita Berstad Maraak, var også deltaker i pilotkullet. Hun legger vekt på at kurset ikke bare hadde fokus på en selv som leder, men hvordan man som leder påvirker organisasjonen man er en del av: 

Rita.jpg
Rita Berstad Maraak.

– Kurset var veldig bra, og fikk meg til å tenke over hele situasjonen jeg står i. Det som var spesielt fint var at de fokuserte på at selv om du er sjef, er det ikke sikkert at du er en god leder. Og det verktøyskrinet som vi fikk gjennom kurset er kjempenyttig med tanke på å håndtere dette. Det handler også om hvordan man håndterer folk, og hvordan man håndterer arbeidsoppgaver. 

I bunn og grunn handler det om å få organisasjonen til å fungere best mulig, påpeker Fredrik Hessen: 

– Selve tematikken var veldig viktig for min del. Jeg tror også den er veldig viktig når det gjelder det å utvikle sitt lederskap. Det å mestre stress er sentralt for sitt eget velvære, men også for at man til enhver tid skal kunne være den beste versjonen av seg selv som leder, og på den måten bidra for de man har rundt seg på en positiv og konstruktiv måte. 

For flere typer ledere

Kirsti Slotsvik har lang ledererfaring. Hun begynte i september som ny CEO i ÅKP, men tok allerede på forsommeren Resilient Leadership. Slotsvik mener hun hadde god nytte av kurset: 

Kirsti-september.jpg
Kirsti Slotsvik.
– For meg handlet dette kurset om å se hele hverdagen sin i perspektiv, samlet. Det ga meg noen gode ideer, for det er ikke alt vi tror er gode vaner, som faktisk er det. Dessuten, vi fikk hjelp til å se hvordan vanene våre virker inn på hvordan vi presterer både på jobb og hjemme. Det var et herlig kurs, sier hun, og legger til: 

– Ikke minst var det lærerikt å kunne delta med mange internasjonale deltakere, samtidig som man var del av en god gjeng i lokalene til ÅKP. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å melde seg på, for dette var bra. 

Kurset er lagt opp slik at det passer både for ledere i større og mindre bedrifter. André Listou Ellefsen er CEO i Dipai, en fortsatt relativt liten bedrift som han selv var med å grunnlegge. Han er glad for at han fikk dette kurset allerede relativt tidlig i karrieren. 

Andr__.jpg
André Listou Ellefsen.
– Kurset har vært bra for min del fordi at man lærer seg ulike verktøy som jeg kan bruke framover. Hvis det oppstår en situasjon, eller jeg er stresset, så kan jeg tenke over hvorfor, og hvordan jeg skal reagere. Så kurset har på en måte lært meg noen triks, eller knagger, å henge ting på. Det er fint å kunne ta disse med seg tidlig i karrieren, i stedet for sent i karrieren, og kunne videreformidle det jeg har lært til resten av Dipai-laget. 


Er dette noe som høres spennende ut for ledere og mellomledere i ditt selskap? Neste program arrangeres 26. februar 2024. Meld deg på her: 

417012676_736393168122609_1605834517519833900_n.jpg