ÅKP Touchbase Bærekraft med fornyet styrke

Vårt forum for folk med bærekraftansvar får gode tilbakemeldinger. Det fortsetter til høsten med fornyet styrke og advokatfirmaet Adviso med på laget.

ÅKP
WencheOdaElisabeth.jpg

På bildet: Wenche Uksnøy, Oda Ørmen Vinjevoll og Elisabeth Remøy. 

Bærekraftforumet har som grunntanke at man blir bedre av å dele erfaringer med andre. I forumet møtes ansvarlige innenfor bærekraft fra bedrifter i regionen til jevnlige treff for faglige diskusjoner. Forumet bidrar også med faginnlegg fra kapasiteter på feltet. 

– Tanken bak dette fagforumet er at vi er gode hver for oss, men enda bedre sammen. Gjennom å møtes, dele og diskutere løfter vi hverandre og blir bedre, sier Elisabeth Remøy, driftsleder i ÅKP Entreprenørskap.

Hun peker på at det er ulikt hvordan bærekraftarbeidet er organisert i bedriftene. Noen har en egen bærekraftsansvarlig, andre har lagt oppgaven til HR-leder, HMS-ansvarlig eller kvalitetsansvarlig. Likheten, uansett hvilken tittel man har, er at alle arbeider i et ganske nytt terreng, med mange like begreper og krav til små og store rapporter som man må levere.

– Når vi navigerer i dette landskapet sammen jobber vi smartere og mer effektivt, sier Remøy.

Det er hun og Wenche Uksnøy, klyngeleder for ÅKPs marine klynge, NCE Blue Legasea, som nå har ansvar for ÅKP Touchbase Bærekraft. 

Les mer om hva Elisabeth Remøy og Wenche Uksnøy sier om ÅKP Touchbase Bærekraft her.


– En bredere forståelse

Mye tyder på at ÅKP Touchbase Bærekraft er et velkomment tilbud til folk med bærekraftansvar. I alle fall er tilbakemeldinger fra nåværende deltakere svært gode. Marthe Brodahl i Mørenot er en av deltakerne. Hun liker at forumet går «ned i gjørma»: 

Marthe.jpg
Marthe Brodahl.
– Det jeg synes er fint med ÅKP Touchbase Bærekraft i forhold til andre bærekraftsamlinger er at der andre bærekraftsamlinger gjerne har fokus på hvorfor det er viktig å jobbe med bærekraft, eller gir en generell introduksjon, så går vi «ned i gjørma» i Touchbase. Vi diskuterer bærekraft som er relevant for oss som faktisk jobber med det daglig, sier hun, og legger til: 
– Jeg opplever erfaringsutvekslingen mellom deltakerne som veldig nyttig. 

Marthe Brodahl har deltatt på flere samlinger i ÅKP Touchbase Bærekraft våren 2023, og vil fortsette til høsten. Ei som hospiterte på kun én samling på forsommeren, var student Åsta Skaug. Hun likte konseptet: 

– Forumet var kjempespennende, veldig inspirerende og lærerikt. Det ga meg en bredere forståelse for hva bærekraftansvarlige i bedrifter gjør, sånn egentlig. Jeg er opptatt av bærekraft og kunne tenke meg å jobbe med det, men skjønner nå at det er en del utfordringer med å få folk med på laget internt i bedriftene, slik at man kanskje kan føle seg litt ensom som bærekraftansvarlig. Da passer jo dette forumet inn perfekt. 
Åsta.jpg
Åsta Skaug.


Samarbeid med Adviso

I høst fortsetter ÅKP Touchbase Bærekraft med fornyet styrke gjennom samarbeid med advokatfirmaet Adviso. De vil bidra med sin kompetanse og spre informasjon om forumet til sitt nettverk. Elisabeth Remøy sier dette om samarbeidet: 

– Vi har tidligere hatt gode samarbeid med Adviso. Da de fortalte at deres kunder hadde ytret ønske om å få delta i et forum som ÅKP Touchbase Bærekraft,  bestemte vi oss for å slå våre hoder og ambisjoner sammen. Slik kan vi dra nytte av hverandres erfaringer, kompetanse og nettverk. Samtidig blir nedslagsfeltet for forumet større og det faglige grunnlaget enda bedre fundamentert.

Oda Ørmen Vinjevoll, advokat i Adviso, slutter seg til det Remøy sier: 

– Det er veldig spennende å ha dialog med de som jobber med bærekraft i sin hverdag. Slik kan vi samle regionen på dette feltet og ta litt tempen på hva det er som faktisk er reelle problemstillinger ute i bedriftene. Mange med bærekraftansvar sitter kanskje litt alene med det faglige, men i forumet kan de møtes og løfte problemstillinger sammen. Som rådgivere ønsker vi å være en sparringspartner på hvordan en skal både jobbe med bærekraft og mot de kravene og reguleringene som stadig kommer. 

Ønsker du å bli med i ÅKP Touchbase Bærekraft? Da kan du melde deg på her.

gruppebilde-juni.jpg
Fra en samling i ÅKP Touchbase Bærekraft.