ÅKP og IMD Business School: Samlet sentrale aktører i næringslivet i nytt advisory board

– Her har vi en mulighet til å få tilgang til verdensledende kompetanse innenfor ledelse på alle nivå. Og det tror jeg er særdeles viktig for å utvikle og gjøre regionen vår enda mer attraktiv, sier Jan Daniel Nesje.

ÅKP
IMG_0598_jpg.JPG

Advisory board samlet for første gang: Olav Holst Dyrnes var ikke til stede på første møte. 

Tirsdag 31. januar var det samling med et ferskt advisory board for ÅKP sitt pågående samarbeid med den verdensanerkjente business-skolen IMD Business School. Prosjektleder hos ÅKP, Heidi Nakken, sa seg meget fornøyd med å ha fått Knut Flakk, Lisa Edvardsen Haugan, Torill Standal Eliassen, Peder Stette, Ingegjerd Eidsvik, Jon Daniel Nesje, Gunvor Ulstein, Marte Tennebø Rødset, Olav Holst Dyrnes, Mathias Sandnes og Per Erik Dalen med i styret Fra ÅKP er også Knut Åsebø med. Rommet var fylt med stort engasjement og mange diskusjoner.  

Et samarbeid som vil styrke og fremme vekst i regionen

Samarbeidet går ut på å øke kompetansen i regionen for ledelse og organisasjonsutvikling. IMD Business School er en av verdens topp-rankede business skoler i verden, lokalisert i Sveits. Denne skolen driver egne lederprogram som kan skreddersys og tilpasses eksempelvis store konsern. Intensjonen bak å innhente en slik kompetanse til Sunnmøre er blant annet å kunne tilby forskning og kompetanse som de små- og mellomstore bedriftene i regionen ellers kanskje ikke hadde hatt kapasitet til. ÅKP kobler professorer og ekspertise fra IMD opp imot bedriftsaktuelle problemstillinger her i regionen, og kan dermed videreføre kompetansen ut til næringslivet.

– Det å kunne bygge kompetanse innenfor ledelse igjennom samarbeid med en skole som er så anerkjent som IMD, det tror jeg er noe vi trenger. Jeg ser det for min egen del, og for de som jobber rundt meg i selskapet i dag, sier Mathias Sandnes, og legger til:
IMG_0605_jpg 2.JPG
Mathias Sandnes.
– Bedriftslederne er med på å forme, utvikle og definere regionen vår. En verdensledende region innenfor en rekke sektorer. Det er derfor viktig å vite hva, hvor og hvordan man skal benytte sine verktøy i møte med de store utfordringene slik som eksempelvis klimaendringer og inflasjon. I dag har det blitt tøffere å drive god ledelse, grunnet stadig mer skiftende og dynamiske omgivelser. Derfor er det helt essensielt, for å kunne holde seg på topp, at vi lærer av de aller beste.

Henter inn verdensanerkjent kompetanse til Sunnmøre

Vi spurte Heidi om hun tror det er store forskjeller i næringslivet på Sunnmøre sammenlignet med internasjonalt næringsliv:

– Det er veldig mange like problemstillinger for bedriftene her og for de internasjonale. Sånn sett kan man si at utfordringsbildet er det samme. Der vi skiller oss ut med, er at vi er ganske fragmenterte. Vi er en region med sterke gründerspirer og entreprenørskapsånd som har resultert i mange små og mellomstore bedrifter. Likevel tror jeg at vi har godt av å få ekstern input, at noen kan se oss fra et utenfra-perspektiv, utfordre og stille oppfølgingsspørsmål når vi forteller hva vi er flinke til.
IMG_0613_jpg 2.JPG
Heidi Nakken.
ÅKP forsterker sin posisjon som regionens største og viktigste innovasjonsselskap, gjennom dette samarbeidet, mener Torill Standal Eliassen daglig leder i Twoday Avento:

IMG_0603_jpg.JPG
Torill Standal Eliassen.
– ÅKP har en overordnet rolle både når det gjelder utvikling av regionen, men også når det gjelder utvikling av bedriftene. Dette vil gjøre konkurransekraften sterkere for bedriftene på Sunnmøre, sier hun.

Både Torill og de andre i det ferske IMD-advisory board mener det er viktig at ÅKP går i bresjen for næringens utvikling og kompetanseheving. De la vekt på at man gjennom tverrfaglig samarbeid, kan bidra til å skape synergier i regionen som vil fremme vekst i næringslivet.

Fakta om IMD Business School:

 -       IMD er en uavhengig akademisk institusjon med sveitsiske røtter og global rekkevidde, grunnlagt for over 75 år siden av bedriftsledere, for bedriftsledere. Siden opprettelsen har IMD vært en banebrytende kraft i å utvikle ledere som transformerer organisasjoner og bidrar til samfunnsutviklingen.

-       Basert i Lausanne og Singapore, har IMD vært rangert som topp tre av den årlige FTs Executive Education Global Ranking over hele verden for lederutdanning (kombinert rangering for åpne og tilpassede programmer) siden 2012 og i topp fem i mer enn 15 år på rad. IMDs posisjon gjenspeiles i vedvarende topprangeringer fra Financial Times og andre innflytelsesrike forretningspublikasjoner.

Vil du vite mer om IMD? Se film om skolen her

Les flere artikler om IMD her

Foto og tekst: Sara Rønning.