Workshop i Venture Design

Ade Mabogunje fra Stanford University kommer til Campus Ålesund i anledning GCE Blue Maritime sin årskonferanse og vi har fått mulighet til å arrangere en workshop med han torsdag 29. september kl. 10 til 14.

ÅKP
Ade Mabogunje.jpg (copy)

Ade Mabogunje forsker på designtenkning, med spesielt fokus på hva som skjer i team. I samarbeid med ingeniørutdanningen fra Stanford, næringsliv og investeringsnettverk jobber han for å bygge og utvikle økosystemer som støtter akselerert og kontinuerlig innovasjon i produkter og tjenester. Han har sitt utdanningsløp fra Standford i mechanical engingeering, fra bachelor til PhD.

Vi har noen få plasser igjen så her er det først til mølla! For påmelding send mail til kristin.herje.norve@aakp.no.

During the workshop, participants will be exposed to the science of capital formation and our emerging methodology for creating sustainable ventures and high yield innovation ecosystems such as the Silicon Valley.

Start-up and spinout ventures have been the primary vehicles for delivering new products, services, and experiences to the market place and diffusing them therein. However, these ventures are often fragile to begin with and need vital nutrients and a nurturing social environment – a rainforest ecosystem. In this ecosystem, survival and sustainability depend more than anything else on the availability and behavioral fitness of critical actors in the ecosystem, most especially, the keystones.