Vil knekke koden for digital markedsføring

Et nytt innovasjonsprosjekt skal løfte frem ny kunnskap om internasjonal digital markedsføring for den maritime klyngen. Ålesundselskapet Racer leder prosjektet og med seg har de Ulstein Group, Metizoft, Uptime, ÅKP og Innovasjon Norge.

ÅKP
webinnovasjonsprosjekt_red.jpg

Stadig tøffere konkurransesituasjon og krav til omstilling i den maritime bransjen fører til større fokus på kost/nytte av de markedsføringstiltakene som settes i verk.

- Ved bruk av digitale plattformer som Google, Baidu og Facebook, ønsker vi å finne svaret på hvordan den maritime bransjen mest mulig effektivt kan markedsføre seg internasjonalt, sier Olav Sindre Kriken i Racer.

Per i dag blir det meste av markedsaktiviteter i bransjen gjort på messer, boards, i egne digitale medier, og gjennom fortjent plassering i aviser/magasin, og bare unntaksvis blir det gjort formelle analyser på om aktiviteten har gitt et ønsket resultat. Effekten per brukte markedsføringskrone er dermed veldig uklar.

- Vi ønsker å måle effekt og kostnader av målrettet bruk av digitale kanaler, ved både organisk og kjøpt plassering, som vil gi et klart veikart for hvordan den maritime klyngen mest mulig kostnadseffektivt kan nå ut internasjonalt, og slik bruke pengene rett og effektivt. Dette gjør vi ved å hamstre big data fra potensielle kundeemner fra mellom annet Asia og Europa, og analysere og visualisere disse, sier Kriken.

– Alternativet kunne vært at disse bedriftene måtte reist på messe til Singapore, eller kjøpt ei helsides annonse i et maritimt bransjeblad, da veit de mindre om hva de faktisk får igjen, sier Kriken

Lene Trude Solheim i Ulstein Group forteller at de bruker en del ressurser på digital markedsføring via digitale kanaler. Samtidig tror hun potensialet er stort for å finne ut mer om hvordan den egentlig fungerer.

– Kort sagt skal vi hamstre inn data, for å kunne markedsføre et relevant budskap direkte mot en bedre segmentert målgruppe digitalt, konkluderer hun.

Frank Støyva Emblem i GCE Blue Maritime Cluster er ikke i tvil om at arbeidet kan vise seg å bli viktig for industrien.

– Fra vårt ståsted er det viktigste å få ny kunnskap om dette området hvor det er gjort kvantesprang de siste årene. Det er nybrottsarbeid, og der skal vi være, sier han.

Også Lars Sandnes i Innovasjon Norge mener arbeidet er nyskapende:

– Vi har ikke vært borti tilsvarende prosjekt i Møre og Romsdal, og tror dette kan bidra til at bedriftene får mer ut av hver markedsføringskrone, sier han. Innovasjon Norge vurderer det som viktig å være med å støtte opp under innovative bedrifter som bidrar til å styrke konkurranseevnen til den maritime klyngen.