Videre til finalen i Norsk Katapult

ÅKP Blue Innovation Arena er en av ni søkere som går videre til finalerunden. Siva mottok hele 38 søknader til den nye ordningen.

ÅKP
Forsidebilde ÅKP Blue Innovation Arena stjelt VR bilde.jpg

Industrien på Møre har gjennom ÅKP Blue Innovation Arena AS søkt om å bli Norsk Katapult. Konsortiet består av et stort antall små, mellomstore og store industribedrifter, GCE Blue Maritime Cluster og ledende FOU-partnere som SINTEF og NTNU.

"Vi er glade for å gå videre til finalerunden. Dette er en viktig anerkjennelse av den verdensledende kompetansen industrimiljøet på Møre har bygd opp rundt simulering og virtual prototyping"
(Per Erik Dalen, ÅKP Blue Innovation Arena)

Økt innovasjonshastighet

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale simulering, visualisering og testsentre til nytte for norsk næringsliv. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal øke innovasjonshastigheten og gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere. Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult-programmet.

Avgjøres 20. oktober

Søkerne representerer et mangfold av bransjer fra hele landet og blir vurdert ut fra:

  • hvorvidt katapultsenteret vil tilby tjenester relatert til en muliggjørende teknologi viktig for norsk næringsliv de neste årene
  • hvorvidt søker anses å representere den fremste kompetansen innenfor teknologiområdet i Norge
  • og om søker vil kunne tilby små- og mellomstore bedrifter over hele landet attraktive tjenester innenfor testing, simulering eller visualisering.

Endelig beslutning og tildeling skjer 20. oktober.