Vi søker Prosjektleder marin/biomarin

Er du klar for å ta del i Norges mest spennende innovasjonsmiljø? Vil du være med på å fremme samarbeid, dele kompetanse, kunnskap og erfaringer for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller og stimulere til innovasjon og vekst?
Da er du kanskje vår nye Prosjektleder i NCE Blue Legasea!

ÅKP
Fiskeskinn applaus.jpg

Stillingen som Prosjektleder er en spennende toårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. 

Som prosjektleder i NCE Blue Legasea skal du bidra til å utnytte samarbeidsmulighetene innen teknologi- og kompetanseheving, bærekraft og kommersialisering. Du vil jobbe med å styrke engasjementet gjennom hele den marine verdikjeden fra hav til bord. Du vil være en del av et team som ønsker å utvikle marin og biomarin næring til det beste for våre medlemsbedrifter og for å styrke konkurransekraften. Som prosjektleder vil du være en pådriver i aktiviteter og prosjekter som videreutvikler klyngeprosjektet og skaper verdiskapende samarbeid mellom medlemsbedriftene. 

Du vil også etablere og styrke relasjoner med medlemsbedrifter og andre interessenter, samt bidra til nasjonale og internasjonale nettverk og EU-prosjekter. Din innsats vil være avgjørende for å fremme bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. 

Klyngeprosjektet skal bidra til å mobilisere engasjement på tvers av bedriftene og skape et sterkt fellesskap. Sammen styrker vi hverandre og oppnår større suksess gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter, nettverksaktiviteter og samlingsbaserte program.

Arbeidsoppgaver:

 • Dialog med næringslivet og behovskartlegging av nye kompetanseområder.
 • Initiativtaker og pådriver i aktiviteter og prosjekter for videreutvikling av klyngeprosjektet.
 • Utvikling av verdiskapende samarbeidsprosjekter mellom medlemsbedriftene.
 • Besøk og relasjonsbygging med medlemsbedrifter og andre interessenter.
 • Etablering av en felles kunnskapsbase og sikre forståelse av mulighetene innen bærekraftig utvikling.
 • Bidrag til nasjonale og internasjonale nettverk og EU-prosjekter.
 • Samarbeid med andre næringsklynger.
 • Søknadsskriving, rapportering og formidling.

Ønskede kvalifikasjoner/kompetanse:

 • Relevant utdanning på masternivå, minimum bachelor.
 • Erfaring med prosjektplanlegging, -gjennomføring, -ledelse og -metodikk.
 • Kunnskap om marin eller biomarin industri og forretningskultur.
 • Fordel med prosjekterfaring innen innovasjon, forretningsutvikling, bærekraft eller klynger/nettverk.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner. Behersker bruk av ulike sosiale mediekanaler.

Egenskaper vi verdsetter:

 • Evne til å utvikle nettverk mellom utviklings orienterte bedrifter og fagmiljøer.
 • Planleggings-, ledelses- og gjennomføringsevner for verdiskapende prosjekter.
 • Interesse for bærekraftig industriutvikling og god forretningsforståelse.
 • Bidragsyter til ideer og innspill på tvers av et spennende kompetansemiljø i ÅKP.

Vi tilbyr: 

Som Prosjektleder i Blue Legasea får du muligheten til å arbeide i et av Norges mest spennende innovasjonsmiljøer. Stillingen er tilknyttet ÅKP, og du vil kunne delta i oppgaver knyttet til ÅKPs øvrige innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Du må være forberedt på reisevirksomhet og utadrettet aktivitet. Vi tilbyr konkurransedyktige lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår.

For mer informasjon om stillingen og selskapet, kontakt klyngeleder for NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy, via e-post: wenche@legasea.no eller telefon: 0047 900 15 073.

Søknad sendes til wenche@legasea.no innen 6.08.2023.

Bli en del av vårt team og bidra til å forme fremtidens marine og biomarine næring! 

Vi ser frem til å høre fra deg.