Vi er med på The North West

Fra 30. august går The North West av stabelen og vi er med. Kommer du?

ÅKP
Thenorthwest.jpg

The North West er FNs arena for bærekraftig regionutvikling. Målet er at konferansen skal bidra til å finne svar på hvordan samfunnet ser ut i fremtiden. Tanken er at det skjer gjennom å skape møteplasser og arenaer for å bygge relasjoner, heve kunnskap, dele løsninger og utfordre etablerte sannheter og strukturer i samfunnet. The North West er eid av Ålesund kommune, Sula kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune

Konferansen begynner mandag 30. august og hele uka er fullbooket av aktiviteter. 

Tirsdag er ÅKP, ved kommunikasjonssjef Elisabeth Solvang, representert under fylkets lansering av FoI-strategi. Den nye strategien for forkning og innovasjon er ganske spesiell fordi den på en helt ny måte inviterer til samarbeid med næringslivet. 

Torsdag er den store verdiskapingsdagen. Da utfordres tanker om hvordan verdiskapning skal være knyttet til blant annet det maritime, marine ressurser og energi. Elisabeth Solvang er moderator i to sesjoner - "Hvorfor brukar vi ikkje havet meir?" og "Bør vi produsere hydrogen". Det ligger an til friske diskusjoner i begge sesjonene.

Prosjektleder i NCE Blue Legasea er med på sesjonen "What do we do with the bi-products?" mens Janita Arhaug, også prosjektleder i Legasea, er med på sesjonen "Korleis ser framtidas fiskeri ut?"

Les mer her - du finner garantert noe du får lyst til å delta på.

elisabethjanitarachel.jpg
Elisabeth Solvang, Janita Arhaug og Rachel Durand.