Vi deltok på Arendalsuka

Diskusjoner om bærekraft, energikilder og den nye strategien til GCE Blue Maritime Cluster.

ÅKP
PEiArendal.jpg

ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster og våre samarbeidspartnere var representert under Arendalsuka ved daglig leder Per Erik Dalen. I tråd med den nye strategien til den maritime klynga, New Blue Deal, deltok Dalen på flere arrangementer knyttet til bærekraft og energikilder. Strategien New Blue Deal har som ambisjon at GCE Blue Maritime Cluster skal bli verdens første utslippsfrie klynge.

Les mer om New Blue Deal her

Under Arendalsuka ble det blant annet presentert nye eksempler på teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer, hvor man så på hvordan klyngenes erfaring, kunnskap og kompetanse bør forvaltes til å bli en viktig driver i den grønne omstillingen av norsk næringsliv.

På bildet er klyngelederne med politikere: Fra venstre: Preben Strøm, Energy Valley, Tom Fidjeland, GCE NODE, Iselin Nybø, næringsminister, Per Erik Dalen, GCE Blue Maritime, Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, Gisle Nondal, GCE Ocean Technology, og Tor Arnesen, Norwegian Energy Solutions.