Verdensledende i et fett marked

Fra 12.-15. juni kommer deltakere fra hele Europa til Ålesund og Norge for å snakke om fett og olje. Grunnen er at miljøet rundt Ålesund er verdensledende på det som kalles marine lipider.

ÅKP
Epax2.jpg

– Fett og olje høres kanskje ikke så innovativt ut, men akkurat denne typen fett og olje er både innovativt og positivt, sier prosjektleder for NCE Blue Legasea, Ole-Johnny Ødegaard, og legger til: 

– Omega-3 bransjen er en bransje som mange ikke hører så mye om, men dette er en bransje hvor vi har en klynge og et miljø som er verdensledende i og rundt Ålesund. 

Viktig møteplass

Nå kommer altså rundt 130 deltakere fra hele Europa for å delta på Nordic Lipidforum. Annethvert år bytter arrangørlandene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige på å arrangere symposiet. At Ålesund velges som vertsby når symposiet skal avholdes i Norge er ikke tilfeldig. Årsaken til det er den sterke posisjonen omega-3 bransjen har i denne regionen av Norge. 

Arrangementet kalles et symposium fordi det har stort fokus på forskning, men i antall påmeldte minner symposiet mer om en konferanse. 

– Deltakerne kommer ikke bare fra de nordiske landene, men fra Hellas, Tyskland, Belgia, Frankrike for å nevne noen, sier klyngeleder for den marine klynga NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy. 

OJ-Wenche_Wolff2.jpg
Ole-Johnny Ødegaard og Wenche Uksnøy i NCE Blue Legasea, sammen med Robert Wolff fra Sintef Ocean.

– Banebrytende

Klynga hun er leder for er hovedsponsor for symposiet. 

– Grunnen til det er at dette er en svært viktig møteplass for industrien, som vi representerer. Konferansen setter søkelys på hva industrien trenger i framtida, samtidig som den presenterer banebrytende forskning. For oss er dette sentralt fordi vi ønsker å sette industrien på kartet internasjonalt og vise frem for en fantastisk bransje dette er.

Også Sintef er med på laget som arrangør av symposiet. Robert Wolff i Sintef Ocean i Ålesund er sågar sekretær for styret. Han er enig med Uksnøy i at symposiet er en sentral møteplass.

– Det skjer viktig nettverksarbeid under Nordisk Lipidforum. Ikke bare innad i industrien, men ikke minst mellom industrien og forskere, sier han, og legger til:

– Dette er en bransje hvor man faktisk kan vise til omfattende og grundig forskning. 

Blant de største i verden

At forskning ligger til grunn for hele industrien er også noe Iren Skjåstad Stoknes, som er R&D Manager i Epax Norway, legger vekt på. Om du ikke har hørt om Epax er det kanskje ikke så rart, for navnet brukes ikke som eget varemerke på sluttproduktene. Likevel er det nok svært sannsynlig at du har fått i deg produkter fra Epax om du har tatt omega-3, for Epax er blant de største leverandørene i verden på marine lipider. Selskapet i Ålesund har 80 ansatte og blir brukt i mange store og kjente merkevarer. Det at produksjonen til Epax kan levere til farmasi betyr at de holder en særlig høy kvalitetsstandard. 

Iren Stoknes, som selv har en doktorgrad i bioteknologi, leder en forskningsavdelingen hos Epax. 

– Vi er åtte stykker på forskningsavdelingen vår. Det å satse på forskning har hele tiden vært viktig for oss, sier Stoknes. 

Epax4.jpg
Iren Skjåstad Stoknes i Epax.

Ikke ett fett

For henne, og kollegene hennes, er det helt sentralt å få belyst at bransjen de er en del av kan dokumentere effekten av produktene sine gjennom nettopp forskning. Det er nemlig ikke ett fett hva slags type fett vi mennesker får i oss. 

– Vi har omfattende og grundig dokumentasjon på alt vi leverer, men omega-3 bransjen sliter med å bli puttet i samme bås som langt mindre dokumenterte kosttilskudd. Derfor er det krevende å fortelle hva vi driver med, selv om det finnes over 40 000 vitenskapelige artikler som dokumenterer positive helse-effekter av det sunne fettet i omega-3. Og det er mer enn 4000 kliniske studier som dokumenterer det samme, sier hun, og legger til:

– Det er også viktig for meg å understreke at vi forholder oss til et strengt regelverk fra myndighetene, noe som er en forsikring for både kundene våre og forbrukerne der ute. I det hele tatt er vi et selskap som er svært opptatt av både helse og dokumentasjon. 

Epax2.jpg
Fra laben til Epax i Ålesund.

Store muligheter


Nettopp derfor er det naturlig for Stoknes, og Epax, å støtte opp om Nordic Lipidforum. Stoknes sitter selv i styret for forumet.

– Symposiet er et sted hvor akademia og industrien møtes og hvor man får drøftet den nyeste forskningen. Vi er en framtidsrettet næring som hele tiden utvikler seg videre, sier hun.

Noe av det Epax forsker på er å utnytte norske råvarer som kan brukes til omega-3 produkter. 

I det hele tatt er det viktig for Epax å dokumentere helse-effekter av hittil ukjente marine oljer. 

– Det å forstå mer rundt hvilken rolle det marine fettet har, er superinteressant og det er det vi jobber med på forskningsavdelingen vår hver eneste dag. Forskning tar tid, ofte mange år, og det å være en seriøs aktør er det viktigste for oss. 

Og når det gjelder markedet, ser Stoknes bare muligheter: 

– Mange vet fortsatt ikke hva vi driver med og hvor stor effekt marine lipider kan ha på helsa, så ja, markedsmulighetene er store. Bransjen, oss inkludert, går heldigvis godt. 

Les mer om Nordic Lipidforum Symposium her

Epax5.jpg
Det er dimensjoner over Epax sitt anlegg i Ålesund. Dette er bare tre av veldig mange tanker på lokasjonen.