Vellykket Rock n' Research

150 unge arbeidstakere rocket og forsket en hel dag. Tema var fremtidens arbeidsliv. Se filmen

ÅKP
Tegning 9 Fleksitid_crop.jpg
Jeg tror de yngre, med mer kunnskap om nye teknologier, vil ta over flere lederroller. Mer digitalisering vil kreve mer spesialkompetanse av fremtidens ledere.

Rebekka Gjerde Hovde, deltaker

Rebekka Hovde.JPG

Råd fra de unge

Bedrifter, offentlig virksomheter og samfunnet for øvrig står midt i en digital revolusjon. Denne endringsprosessen vil ikke bare påvirke valg av teknologiske løsninger, men også hvordan mennesker og organisasjoner ledes og utvikles. 13 juni samlet ÅKP, NTNU og næringsklyngene i Møre og Romsdal derfor 150 unge arbeidstakere fra privat og offentlig sektor for å kartlegge og diskutere hvordan digitaliseringen vil påvirke fremtidens arbeidsliv. Hvordan ser morgendagens arbeidsplass ut for de det gjelder?

Digitalisering vil bidra til at vi kan tenke nye tanker, mer tid til mer innovasjon og utvikling. Alt som kan automatiseres bør automatiseres.

Fredrik Giske, deltaker

Tegning 9 Fleksitid_crop.jpg

Positive tilbakemeldinger

Det er første gang det blir gjennomført en forskningsfestival i dette formatet i vår region. Tilbakemeldingene fra deltakere og observatører var positive

Det har vært interessant å høre andres perspektiv, og det er mye å lære fra folk som jobber innen ulike industrier, fra både helse, møbel, shipping og fisk. Forskningsfestivalen har vært et artig konsept, med en uvant blanding. Jeg håper samlede erfaringer kan være noe min arbeidsplass kan spille på videre.

Eirik Sponås, deltaker

IMG_6567.JPG