Vellykket Founders Lunch

Fullt hus og spennende "pitcher" fra gründerne Torbjørn Krogen og Annelise Chapman under dagens Foundes Lunch i ÅKP Blue Innovation Arena

ÅKP
P2070120.JPG

Fellesskapet mellom gründere gir resultat

Nylig gikk tre av ÅKPs gründerbedrifter, Bagid, Agrimare Bio og Seaweed Alliance, videre til finalen i Sparebanken Møres gründerkonkurranse NæringsTEFT. Vinneren får én million kroner. I tillegg vant ÅKP-gründerbedriften Myld publikumsprisen på 25.000. 

Det er gledelig at alle de fire bedriftene som kommet lengst i konkurransen er en del av ÅKPs inkubator. Dette viser hvor viktig samspillet mellom gründere i et felles miljø er. De utfordrer og hjelper hverandre fram.

Håvar Risnes, leder av ÅKP Startup.

P2070114.JPG


Første onsdag i hver måned  

For å styrke samspillet ytterligere blir det fremover, den første onsdagen i månedene, arrangert Founders Lunch, som gir gründerbedriftene mulighet til å fremføre en kort pitch av sin forretningside for investorer, mentorer og andre gründerne.

ÅKP Blue Innovation Arena er utrolig viktig for oss som gründere, fordi her får vi tilgang på et vanvittig nettverk, blant annet i form av rådgivere hos ÅKP, Sintef, Blue Legasea, Sparebanken Møre, SANDS og ikke minst alle som kommer innom arenaen på arrangement som Founder Lunch.

Gründer Charlotte Thunes Hansen i Agrimare Bio. 


agrimare bio2.jpg

Styrker satsingen på gründere

ÅKP Startup har fått tildelt friske midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune som skal sikre flere student- og gründerbedrifter med vekstpotensial tilgang til det levende nyskapingsmiljøet på Campus Ålesund. Målet er å løfte frem gode forretningsideer og gi flere gründere mulighet til rask vekst. 

ÅKP Blue Innovation Arena åpnet i slutten av september 2017 og allerede har over 5000 besøkende vært innom. Innovasjonsarenaens hovedoppgave er å stimulere til samhandling mellom eksisterende næringsliv, fageksperter og gründere. For ÅKP Startup har aktiviteten har allerede økt idefangsten og utløst mentorskap, investormidler og samarbeid mellom gründere og kunder. Nå bidrar Møre og Romsdal fylkeskommune med ekstramidler 100.000 kroner til en forsterket satsing.

- Vi opplever at mange henvender seg til oss med nye forretningsideer, det er derfor svært gledelig at fylkeskommunen bidrar med ekstramidler slik at vi kan løfte flere gründere inn inkubasjon, sier Håvar Risnes i ÅKP Startup

ÅKP sin inkubatorvirksomhet er delvis finansiert av SIVA og Møre og Romsdal fylkeskommune. Hos ÅKP er inkubatoren lokalisert i ÅKP Blue Innovation Arena Start Up Lab. I preinkubasjonsfasen yter inkubatoren inntil 10 timer gratis rådgivning. I tillegg får de hjelp til å søke ulike tilskuddsordninger.

Kontakt

Håvar Risnes - Leder, ÅKP Startup

(m): 417 89 043

(e): havar.risnes@aakp.no