Vekst i klyngen

Årets klyngeanalyse viser at den maritime klyngen på Møre er vekst. Ordreboken øker fra 14 til 19 måneder, men lønnsomheten er fortsatt presset.

ÅKP
erik jakobsen klyngekonferanse.jpg

Årets klyngekonferanse ble arrangert for 12. gang og årets tema var bærekraft som konkurransefortrinn. Det var knyttet stor spenning til årets klyngeanalyse fra Menon. Analysen som har røtter tilbake til slutten av 80-tallet gir oss et unikt innblikk i utviklingen til Norges mest særpregede næringsklynge. For første gang på fire år øker omsetningen i den samlede Møreklyngen. 

Klyngens samlede omsetning øker med 9 prosent til 59 milliarder kroner. 1000 nye arbeidsplasser er skapt siden i fjor og det er nå totalt er 14.500 personer sysselsatt i klynga. Den totale ordreboken er nå på 19 måneder, det er opp fra 14 måneder.  

Tøffe år

Omstilling fra olje og gass-sektoren til andre markeder koster imidlertid dyrt og flere rederier, verft og utstyrsleverandører sliter med lønnsomheten. EBIT-marginen endte på minus 4 prosent i 2018. Samtidig sier to av tre selskaper at de forventer økt lønnsomhet i 2019. 

klyngekonferanse 2019.jpg
180 deltakere var påmeldt til årets klyngekonferanse

Vekst i cruise

Mye av veksten kommer innen cruisesegmentet og verftene har tatt en sterk posisjon med kontrakter på 15 av 40 cruise- og ekspedisjonsskip globalt i segment opp til 50.000 bruttotonn. Utstyrleverandørene nyter også godt av økt aktivitet inn mot cruisesegmentet og omsetningen øker kraftig.

Omstilling koster

Vi er både imponert og glad for at klynga har omstilt seg så raskt til nye markeder. Optimismen og veksten er tilbake. Det vil fortsatt ta litt tid lønnsomheten er helt tilfredsstillende, noe som er naturlig i en så kraftig omstilling

Per Erik Dalen, CEO i GCE Blue Maritime Cluster

- Må effektivisere nye verdikjeder

Erik Jakobsen i Menon som gjennomfører analysen på oppdrag for GCE Blue Maritime Cluster, peker på utfordringen med nye leverandørkoblinger. Da en bygget offshorefartøy var det effektive verdikjeder og en stor grad av spesialisering rettet mot olje og gass-segmentet. Når bedriftene nå omstiller seg til cruiseskip, øker kompleksiteten og antall leverandører. Helt nye leverandører kommer inn og det tar tid å få effektivisert verdikjedene. Dette må ifølge Jakobsen bedres skal lønnsomheten opp. Han er likevel optimist på vegne av klyngen.

De totale ordrebøkene vokser og bedriftene har allerede vist stor evne til omstilling. Men lønnsomheten må bedre seg i årene som kommer, vi får håpe vendepunktet kommer nå.  

Erik Jakobsen, managing partner i Menon

erik jakobsen menon.jpg


Last ned alle presentasjonene fra klyngekonferansen

Avisene skriver:

For første gang på 4 år øker omsetningen - Teknisk ukeblad

- Dette kan ikke fortsette - Sunnmørsposten

- En helt annen klynge - Nett.no

Klyngeanalysen er gjennomføres på oppdrag for GCE Blue Maritime Cluser og er gjort i samarbeid med:

logo nordea mr fylke sparebank 1 smn innovasjon norge.png