Utvikling og vekst i fokus - ÅKP StepUp kull 3 er i gang

ÅKP StepUp-programmet er et nytt og unikt avklaringsprogram for utvikling og vekst. Programmet er rettet mot vekstorienterte små- og mellomstore bedrifter som har visjoner om bærekraftig og lønnsom vekst.

ÅKP
ElisabethogAnna2.jpg

Bildet: Elisabeth Remøy og Anna With Rødstøl fra ÅKP skal følge opp deltakerbedriftene gjennom StepUp-programmet.


Onsdag 2. november markerte oppstarten av kull 3 i ÅKP-programmet StepUp. Ti vekstorienterte små og mellomstore bedrifter fra Herøy, Ørsta, Volda, Ulstein, Vanylven, og Hareid kommune møttes på Horisont i Fosnavågen for en dag med faglig innhold, analyser og inspirasjon.

ÅKP StepUp-programmet er et nytt og unikt avklaringsprogram for utvikling og vekst, og består av fire fysiske heldagssamlinger fordelt på syv uker. Programmet er rettet mot vekstorienterte små og mellomstore bedrifter som har visjoner om bærekraftig og lønnsom vekst. Målet med programmet er å gi deltakerne kunnskap og verktøy som gjør dem i stand til å utforme og gjennomføre en vekstrettet forretningsplan.

Avklaringsprogram for utvikling og vekst

9.jpg
Bedriftspresentasjon av alle deltakerne.
Her presenterer Ervik & Sævik, ved Birgitte Kvalsvik.

Regjeringen har vekstambisjoner. Norge skal øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. Samtidig skal all vekst være grønn. For å nå dette målet må flere bedrifter ha vekstkompetanse. Dette er utgangspunktet for programmet, og ÅKP ønsker å nå ut til så mange bedrifter som mulig med vekstambisjoner.

— Det som er så flott med StepUp er at vi drar ut i regionen og treffer bedriftene der de er. Programmet er et unikt samarbeid mellom Sparebank1 SMN, ÅKP og kommunene. Sammen kan vi få til vekst i lokale bedrifter gjennom et solid forankret program og gjennomprøvd metodikk, sier Per Erik Dalen, CEO i ÅKP.
StepUp-programmet arrangeres av ÅKP i samarbeid med Sparebank1 SMN. I kull 3 av programmet, deltar totalt ti bedrifter fra kommunene Herøy, Ørsta, Volda, Ulstein, Vanylven, og Hareid:

  • Astorplast AS, Herøy
  • Susteni AS, Ulstein
  • Nordvestprofil AS, Ørsta
  • Vinder AS (tidligere Aktiv Prosjekt AS), Ørsta
  • Easy Cheese AS, Ulstein
  • Helgøy gartneri AS, Vanylven
  • Ervik & Sævik AS, Herøy
  • Volda Mat AS, Volda
  • Holstad Group (Holstad Rør AS og Hydropool Norge AS), Hareid


2.jpg
Bedriftspresentasjon av alle deltakerne,
her Roar Holstad fra Holstad Group.


Samlingene avholdes på ulike lokasjoner, den første ble avholdt på Horisont i Fosnavågen, onsdag 2. november. Videre skal kullet møtes på Skaparhuset, hotel Ivar Aasen i Ørsta og hos ÅKP i Ålesund frem mot jul.

Kommunene i regionen jobber sammen med ÅKP gjennom avtalen Regionalt Partnerskap for entreprenørskap og vekst for å øke kompetansen, løfte og skape vekst i næringslivet i regionen.— Nyttig innsikt og gode verktøy

En av deltakerne i kullet er Sindre Skurtveit, styreleder i Volda Mat. Sammen med de andre bedriftene fikk han innblikk i globale megatrender, ESG og taksonomi, samt innføring i verktøy for forretningsmodellering og interne og eksterne analyser. Skurtveit skal delta på ytterlige tre fysiske samlinger, i tillegg til å bli fulgt opp 1:1 mellom samlingene av ÅKP. Han har troa på å gå en prosess sammen med andre bedrifter i et program, og synes det er berikende å høre hvordan andre bransjer jobber.

— Det å jobbe systematisk er veien å gå, og ikke minst burde man gjøre dette sammen med hele teamet i bedriften. Vi ser også stor verdi i verktøykassen for å kunne analysere egen bedrift, som utgangspunkt for veien videre.

10.jpg
Bedriftspresentasjon av alle deltakerne.
Her presenterer Vinder, tidligere Aktiv Prosjekt,
ved Håvard Olsen Stennes.

Håvard Olsen Stennes, Salgsleder i Vinder (tidligere Aktiv Prosjekt) fra Ørsta var også blant deltakerne og finner, i likhet med Skurtveit, verdi i både mangfoldet blant deltakerne, og nytten av analyseverktøy:

— Vi fikk en større bevissthet rundt viktigheten av megatrender og det å evne å se seg selv litt utenfra. Det er også godt å se at det finnes teori og verktøy som gjør at vi kan jobbe systematisk med utfordringene våre.

Høres ÅKP StepUp relevant ut for din bedrift? Ta kontakt med Elisabeth Remøy (Tel 911 25 319/elisabeth.remoy@aakp.no) for en prat.