Unngå å gå i fella - vi lærer deg fallgruvene

Driver du ulovlig innleie uten å vite om det?

ÅKP
Webinarbilde.jpg

Vi fortsetter vårt gode samarbeid med Sands Advokatfirma og webinarserien "Arbeidsforholdet fra A til O".

Sett av morgenen 26. august til en lærerik stund sammen med oss. Denne gangen spør vi: "Driver du ulovlig innleie uten å vite om det?"

Som hovedregel skal arbeidstakere ansettes fast. Bruk av ekstern eller innleid arbeidskraft er likevel ikke uvanlig, enten det skjer i form av innleie fra et bemanningsbyrå, innleie fra en produksjonsbedrift, eller som kjøp av en tjeneste (entreprise). Det kan ofte være vanskelig å trekke skillet mellom innleie og entreprise. I lys av de strenge vilkårene for, og reglene knyttet til, innleie fra bemanningsforetak, er det dessuten viktig å ha et bevisst forhold til hvilken form for innleie selskapet driver med.

konstruksjonshjelm.jpg


Det er ventet at Arbeidstilsynet i tiden fremover vil ha fokus på å kontrollere om vilkårene for innleie er oppfylt. Flere virksomheter er i den tro at arbeidet er satt ut gjennom entreprise eller at innleie skjer fra produksjonsbedrift, når en i realiteten driver innleie fra bemanningsforetak. Ved innleie fra bemanningsforetak er det dessuten viktig å være oppmerksom på kravene til drøfting og til likebehandling av arbeidstid, ferie og lønn. Brudd på reglene vil kunne sanksjoneres med pålegg fra Arbeidstilsynet.

Er du en av de som driver ulovlig innleie uten å vite om det? Vi guider deg gjennom momentene for å kunne skille entreprise fra innleie og gir tips om hva du bør sikre deg gjennom dokumentasjon.

Tidspunkt og påmelding 

Webinaret sendes fra studioet til ÅKP torsdag 26. august kl. 08.30 – 09.30.  Programleder blir Elisabeth Solvang, mens SANDS stiller med sine arbeidsrettseksperter, partner Maria Elena Kvalen og advokat Malin Stenseth. Vi får dessuten besøk av HR Manager med ansvar for håndtering av eksternt personell i Vard Group AS, Jan-Ove Hurlen, som deler sine praktiske erfaringer med innleie av arbeidskraft. Det er ingen deltakeravgift.

Meld deg på webinaret her

arbeidsforhold_ plakat.jpg
F.v: Jan-Ove Hurlen, Malin Stenseth, Maria Elena Kvalen og Elisabeth Solvang.