Tre millioner til NCE Blue Legasea

Sparebanken Møre og NCE Blue Legasea forlenger det viktige samarbeidet med en ny treårig avtale frem til 2026.

ÅKP
hovedbilde-mindre.jpg

Bildet: Runar Debess og Lene Christin Bratseth, henholdsvis banksjef og seniorrådgiver for bransjegruppen Sjømat i Sparebanken Møre sammen med Wenche Uksnøy, klyngeleder NCE Blue Legasea.

Støtten på tre millioner kroner fordelt på tre år er svært viktig for klyngeprosjektet som er i en omstillings- og fornyingsprosess.

– Samarbeidet med Sparebanken Møre er av stor betydning for utviklingen av den marine klyngen, partnerskapet og næringen som klyngeprosjektet representerer. Det er viktig for prosjektet å ha med ekstern finansiering og støtte til aktiviteter som forsterker dette arbeidet, sier klyngeleder Wenche Uksnøy.

wenchemindre.jpg
– Samarbeidet med Sparebanken Møre er av stor betydning for utviklingen av den marine klyngen, partnerskapet og næringen som klyngeprosjektet representerer, sier Wenche Yksnøy, klyngeleder for NCE Blue Legasea.

Støtte til to nye satsingsområder

Helt konkret skal millionene fra banken gå til to viktige satsingsområder for klyngen: Det handler om kompetanseheving mot en mer bærekraftig og sirkulær fremtid. Og til å styrke verdikjeden i klyngen – hvordan møte nye krav knytta til teknologi, kompetanse og kommersialisering.

Viktig for utviklingen av klyngen

NCE Blue Legasea er svært fornøyde med at banken fortsatt ser det som nyttig og viktig å ha en sterk tilkobling til klyngen og klyngens arbeid for bedrifter i marin og biomarin næring.

– Gjennom mange år har Sparebanken Møre bidratt til at våre medlemmer får relevante og spissa tilbud gjennom klynga til nytte for videre utvikling av bedriftene og deres ansatte. Vi har disponert støtten på aktiviteter som har gitt god deltagelse og utbytte for medlemmene, sier Wenche.

Utnytter marint råstoff

Bærekraftig utnyttelse av marint råstoff er hovedfokus for NCE Blue Legasea. Dette gjør de gjennom samspill og nyskaping, blant annet ved å være en pådriver, koordinator og fasilitator av tilbud og aktiviteter for alle medlemmene av klyngen.

– Sparebanken Møres kompetanse og arbeid med bærekraft treffer veldig godt klyngas fokus på sirkulære løsninger og produkter. Vi gleder oss til å samle medlemmer i nye kompetansebyggende tilbud innen ESG-rapportering, et sirkulærøkonomiprogram og i vårt arbeid med mangfold i havbasert næring, sier klyngelederen.

snakkebilde-mindre.jpg
Satsingsområdene og målene som er satt for avtalen, går hånd i hånd med Sparebanken Møre sitt arbeid med bærekraft.


Banken er fornøyd

Seniorrådgiver næringsliv for bransjegruppe Sjømat i Sparebanken Møre, Lene Christin Bratseth forteller at samarbeidsavtalen treffer godt med Sparebanken Møres egne mål og strategier.

– Vi er veldig fornøyde med at vi kan videreføre det gode samarbeidet med NCE Blue Legasea med en ny treårig avtale. Satsningsområdene og målene som er satt for avtalen, går hånd i hånd med Sparebanken Møres sitt arbeid med bærekraft, sier Lene.

Et godt bidrag

Banksjefen for bransjegruppe Sjømat i Sparebanken Møre, Runar Debess viser til at næringsklyngen i flere år har arbeidet for teknologiutvikling, kompetanseheving og ikke minst bidratt til kommersialisering av produkter for medlemmene i klyngen.

– Derfor ser vi en tydelig og stor verdi i næringsklyngens arbeid for økt samspill og nyskaping for å sikre bærekraftig utnyttelse av marint råstoff. Det handler om noe så viktig som å forvalte og sikre våre felles naturressurser på en slik måte at generasjonene etter oss også kan gjøre det samme, avslutter Runar.