Toppledere møttes for å diskutere kommunikasjon

Torsdag 16. juni arrangerte GCE Blue Maritime Cluster strategisk toppmøte der ledere i den maritime klynga var invitert. Målet med samlingen var å komme litt nærmere spørsmålet om hvordan bedrifter i den maritime næringa kan spille hverandre gode gjennom strukturert kommunikasjon.

ÅKP
DSC_7870.JPG

GCE BLUE Maritime har i vår gjennomført to samlinger med toppledere i klyngebedriftene der temaet har vært strategisk påvirkningsarbeid og kommunikasjon. Samlingene skapte stort engasjement, og konklusjonen var klar: For å vinne frem, må vi utvikle en tydeligere politikk. Vi må også forsterke samarbeidet og koordineringen mellom bedriftene.

Bakteppet for samlingene var klyngens nye strategi, «New BLUE Deal» og regjeringens beslutning om at grønn skipsfart skal være en av Norges prioriterte strategiske eksportsatsinger. Begge deler representerer en stor mulighet for den maritime næringen på Møre. Nå har tiden kommet for å realisere potensialet. 

16. juni inviterte vi til en oppfølging av disse møtene, hvor temaet var:

- Hvordan kan næringen og myndighetene jobbe sammen for å realisere ambisjonene om at Norge skal være en verdensledende, grønn skipsfartsnasjon?
- Hva skal være GCE BLUE Maritimes politiske mål, og hvilke tiltak skal vi be myndighetene om å iverksette for å bygge konkurransekraft for den maritime næringen?
- Hvordan bør klyngen og bedriftene jobbe sammen for å realisere felles mål, og hvordan kan vi forsterke måloppnåelsen gjennom bedre koordinering?

Los gjennom dagen var Jan Glendrange i kommunikasjonsbyrået Zynk. Han er en av landets fremste spesialister på posisjonering, leder- og endringskommunikasjon, samfunns- og myndighetsdialog og kriseberedskap.

Tilbakemeldingene etter møtet var svært gode. 

DSC_7867.JPG
Anette Bonnevie Wollebæk.

– Det er veldig bra at lederne i maritim næring i Nordvest kan samles om en felles strukturert prosess som gjør at vi har et felles budskap overfor norske myndigheter, sa Anette Bonnevie Wollebæk, som er leder for kommunikasjon og samfunsskontakt ved Kongsberg Maritime. 

DSC_8164.JPG
Bente Storhaug Dahl

– Dette synes jeg var klargjørende! Vi ser at det er behov for konkretisering, var kommentaren til Bente Storhaug Dahl, CEO i Wavefoil. 

DSC_8139.JPG
Håvard Sætre.

– Jeg synes at vi som klynge sitter på en uslepen diamant i form av mange mindre bedrifter som er leverandører inn til verftene. De har ikke vært flinke til å gå globalt alene, men med slik kommunikasjon kan vi få frem at vi trenger verftene våre. Slik kan vi sammen hjelpe hverandre til  å skalere, sa Håvard Sætre, CEO i Sirius Design & Integration.