To millioner kroner ekstra til ÅKP – Dette er en stor anerkjennelse og vil bety mye for bedriftene

ÅKP er innstilt på en tiårskontrakt i det nasjonale Inkubatorprogrammet til Siva og Møre og Romsdal fylkeskommune. Med dette er ÅKP plassert på nest øverste nasjonale nivå i programmet.

ÅKP
Gjengeniarenaen.jpg

Her er gjengen i ÅKP Entreprenørskap samlet, med unntak av Robert Voldnes, som ikke var der den dagen bildet ble tatt. F.v: Ellen Torset, Arne Mehl, Håvar Risnes, Elisabeth Remøy og Anna With Rødstøl. 

Det finnes kun fire selskaper til sammen i de to øverste nivåene, og de tre andre kommer fra Oslo, Bergen og Stavanger. Innstillingen, som gjelder for perioden 2023-2032 vil bety at ÅKP får to millioner kroner ekstra hvert år, sammenlignet med i dag. Disse pengene vil komme bedriftene til gode, mener Elisabeth Remøy. Hun førte søknaden til Siva og fylkeskommunen i pennen, samt koordinerte arbeidet med søknaden for teamet i ÅKP. 

– Dette er en stor anerkjennelse og vil bety mye for bedriftene vi samarbeider med. Vi er glade for at Møre og Romsdal Fylkeskommune og Siva ser verdien i arbeidet vi gjør i regionen, sier Remøy. 

Da tildelingen ble klar ble det jubel i hele ÅKP-organisasjonen.  – Økte tilskudd betyr at vi kan fortsette med å tilby relevante tjenester, til enda flere bedrifter i regionen. Det betyr igjen at enda flere bedrifter kan nå sitt potensiale for økt verdiskapning og vekst. Det er det all grunn til å juble for, sier Elisabeth. 

 

Fra fire til seks millioner

ÅKP tilbyr en lang rekke tjenester for både små-, mellomstore og store bedrifter. Det handler om alt fra rådgivning til helt ferske start ups, til å hjelpe etablerte bedrifter med behov for omstilling. Det kan også være å avklare vekstmuligheter og ta det neste steget, mot nye markeder, kanskje ut av landet. 

Blant ÅKPs tjenester er det etablerte ScaleUp-programmet som er spisset for å hjelpe bedrifter med internasjonal oppskalering. I 2022 lanserte ÅKP også StepUP, et avklaringsprogram som allerede har hatt 25 deltagerbedrifter fra hele regionen. Nevnes må også Idélab, et verktøy som gjennom en styrt prosess og anerkjent metodikk kan hjelpe bedrifter til å løse konkrete problemstillinger. For ikke å glemme Investormatch, regionens viktigste kapitalmarkedsdag.

Helt konkret får ÅKP, gjennom innstillingen fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Siva, økte tilskudd fra fire til seks millioner kroner hvert år. Dette betyr at innovasjonsselskapet er på nivå åtte, av ni, i Inkubasjonsprogrammet. 

 

I tet sammen med Oslo, Bergen og Stavanger

Bakgrunnen for den nye innstillingen er at Siva starter en ny programperiode i 2023. Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og eksport er sentrale stikkord for innstillingen. Det er fylkeskommunen som er oppdragsgiver og finansierer disse programmene, fordelt over Statsbudsjettet. 

Siva mottok totalt 89 søknader fra hele landet, fordelt mellom 46 søknader på Inkubasjonsprogrammet og 43 søknader på Næringshageprogrammet. Tilskuddsnivåene for Næringshageprogrammet er fra 1,7 til 3,5 millioner kroner, mens det i Inkubasjonsprogrammet er  fra 1,7 til 7 millioner kroner. 

ÅKP er altså nest øverst med innstilling på seks millioner kroner. Nasjonalt deler ÅKP, i tråd med innstillingen, dette nivået med Validé i Stavanger. På det øverste nivået med sju millioner finner man VIS Innovasjon i Bergen og Aleap i Oslo.

– Innstillingen viser at ÅKP er et av de mest etablerte og anerkjente innovasjonsselskapene i landet. Vi får resultater basert på lang erfaring og solid metodikk. Med denne tildelingen er motivasjonen vår høyere enn noen gang til å gjøre en god jobb for bedriftene, avslutter Elisabeth Remøy.