Testet VR-simulering

EU-kommisær og norske statsråder fikk teste ny simuleringsteknologi under besøk på Campus Ålesund

ÅKP
IMG_2171.JPG

Campus Ålesund fikk nylig besøk av EU-kommisjonær Vytenis Andriukaitis og tre norske statsråder. Delegasjonen bestod av noen av EUs fremste fagfolk på mat og helse, samt representanter fra Norsk Forskningsråd. Helseeffekter av norsk fisk var et av hovedtemaene under besøket, men også maritim teknologi og simulering stod på dagsorden.

Neste generasjon visualisering og simuleringsteknologi

Under besøket hos Offshore Simulator Centre(OSC) fikk ministerfølget prøvde de nye simuleringsmodellene der en tar i bruk ny VR/AR teknologi. Simuleringsmiljøet ved NTNU i Ålesund og OSC har i en årrekke utviklet avanserte løsninger innenfor simulering og visualisering. Det er i dag over 40 simulatorer på Campus Ålesund og stadig flere disipliner tar i bruk denne teknologien. Neste generasjon simulering tar i bruk Virtual Reality/Agumented Reality-teknologi for å kunne gjøre innovasjonsprosesser og samhandlingen enda mer realistisk og effektiv. Bruksområder er alt fra design og utvikling av nye produkter og tjenester til verifisering av prosedyrer, prediksjon av adferd, trening og opplæring.  

VR-teknologi viktig element i ny innovasjonsarena

Ministerne fikk i løpet av en hektisk ettermiddag prøvd noen av de nye løsningene som når blir utviklet, og som også vil bli å finne i ÅKP Blue Innovation Arena fra høsten av. Ny teknologi for testing, simulering og visualisering i alle faser av utviklingsløpet til nye produkt og tjenester vil fremover være viktig for å øke innovasjonshastigheten og redusere kostnader.

IMG_2174.JPG