Støtte til etablering og skriving av EU-søknader

Det er et nasjonalt mål at flere bedrifter skal bruke de mulighetene som ligger i EU-finansiering. Som hjelp på veien har Forskningsrådet satt av en bra pengepott til hjelp for å etablere prosjekt.

ÅKP
logo forkningsrådet.jpg

PES- Prosjektetableringsstøtte H2020. Midler som bedriftene kan søke for å dekke kostnader i fasen med søknadskriving og prosjektutvikling. Samarbeidspartnere skal på plass, ideen skal bearbeides, arbeidspakker bygges og fordeles. Disse pengene kan brukes til bedriftens egne timer, eller til innleie av eksterne hjelpere. Avhengig av hvilke type utlysning dette gjelder, kan størrelsen på denne støtten variere fra 10.000,- til 700.000,-

Reisestøtte. I forbindelse med nettverksbygging eller undersøkelser rundt en utlysning av EU-midler, kan det søkes reisestøtte. Det kan være enkeltbedrifter som søker, eller vi i ÅKP kan søke for en gruppe som ønsker å dra sammen for å knytte kontakter eller besøke samarbeidspartnere knyttet til en utlysning. Denne støtten er begrenset til maks 100.000,- pr tur og maks 20.000,- pr person pr år. 

Begge disse støttetypene har ganske korte og ubyråkratiske søkeprosesser, og svaret vil komme i løpet av få uker. HER finner du linken til litt mer info på Forskningsrådets sider. 

Har din bedrift noe på gang, så ta kontakt med vår EU-rådgiver, så ser vi på ideen sammen. ÅKP hjelper til med skriving av søknader av denne typen. 

Bli kontaktet av vår EU-rådgiver

Vår EU-rådgiver, Heidi Nakken, kommer gjerne på besøk til din bedrift. Om ideen er i støpeskjeen, eller om prosjektet allerede er i fart, så kan det lønne seg med en prat om muligheter for EU-finansiering. Legg inn kontaktinfo, så ringer vi og avtaler et møte ute i bedriften.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply