Store oppgaver løses best i samarbeid!

- Et regionalt partnerskap for entreprenørskap og vekst på Nordvestlandet skal gjøre en forskjell, sier prosjektleder Oddbjørn Hatløy ved ÅKP. - Målrettet samarbeid over kommunegrensene vil gjøre denne regionen mer robust for fremtiden, mener han.

ÅKP
Samarbeid for å få målene.jpg

Gjennom sommeren og høsten har 14 kommuner gått sammen om å etablere et regionalt partnerskap for entreprenørskap og vekst. Hensikten har hele veien vært å skape enda flere entreprenører som lykkes i regionen. Arbeidet har også resultert i ambisjoner om en tydelig desentralisert aktivitet - spesielt i de kommunene som ikke har egne ressurser for innovasjon og nyskaping.

- Det er ikke mulig å bygge komplette innovasjonssystem overalt, men ved å koble flere kommuner sammen i et regionalt partnerskap, der alle får tilgang til blant annet ÅKPs komplette tilbud og muligheten til å samarbeide med nabokommunene, vil en skape et helhetlig og dynamisk system, sier Hatløy. 

Avgjørende for å styrke konkurransekrafta

Vebjørn Krogsæter er nyvalgt varaordfører i Nye Ålesund Kommune, og har i flere år vært en sterk forkjemper for økt samhandling mellom kommune og næringsliv i Haram Kommune, der han i dag er ordfører. Han sier dette om hvorfor slike regionalt samarbeid er viktig:

Samarbeid mellom kommunar og næringsliv for å utvikle attraktivitet og skape verdiar er avgjerande for å styrke konkurransekrafta på Sunnmøre.

Enda bedre med økt bruk

- Innovasjonssystemet ÅKP har i over 20 år arbeidet for at gründere, vekstbedrifter og internasjonalt næringsliv skal lykkes med å skape økte verdier og flere arbeidsplasser, sier Per Erik Dalen, administrerende direktør ved ÅKP. – Det er som med hjernen, at jo mer den brukes, jo bedre blir den. Slik er det også med vårt tilbud til entreprenører og etablerte bedrifter, - alt blir bedre når flere bruker programmene som er utviklet, sier han.

En sømløs helhet gjør det enklere å lykkes

For ÅKP er det naturlig å se på dette som en sømløs helhet, hvor også førstelinjen med Hoppid.no-tjenesten trekkes inn, hvor entreprenørskap i tidlig fase fører til flere etablerte bedrifter, kan skje med like høy sannsynlighet i hele regionen.

- Å få et nærere samarbeid mellom Hoppid.no-kontaktene på tvers av kommunene, vil øke sannsynligheten for å utvikle enda bedre gründere over tid, sier Hatløy. – Å spille hverandre gode handler om å trekke spisskompetanse over kommunegrenser og mellom aktørene, for å sikre de aller beste mentorer og råd til den som trenger det, sier han.

- Likeledes ser vi på regionens vertskapsattraktivitet som en sentral faktor for å lykkes med å oppnå økt tilgang på entreprenører i kommunene. Det er ikke nabokommunen som er konkurrenten, den er nok utenfor regionen og kanskje også utenfor landet. De som starter bedrift eller skal flytte på seg, tenker ikke hjem til hjemkommunen automatisk, sier han.

Det regionale prosjekt har derfor tre hovedelementer:

  • Hver kommune har alene ikke mulighet til å utvikle og drive de tjenester og produkt som innovasjonssystemet ÅKP har utviklet over tid.
  • Økt bruk av tjenestene vil gjøre dem enda bedre. Dette skjer ved en desentralisert aktivitet ute i kommunene.
  • Prosjektet gjør at en får økt næringsutvikling på tvers av næringer og geografi.

Over tid kan prosjektet enkelt skaleres til kommuner i andre regioner som ønsker å benytte seg av tilbudet som det regionale partnerskapet utvikler i samarbeid.