Stor interesse for Maritim Cyber Security

Over 100 personer deltok på seminaret om datasikkerhet som NTNU i Ålesund og GCE Blue Maritime arrangerte på Campus Ålesund.

ÅKP
P9260155.JPG

Foredragsholdere PST, Rolls-Royce og Norges fremste forskningsmiljøer viste gjennom praktiske eksempler hvor sårbare bedrifter og enkeltpersoner kan være for organisert datakriminalitet. Ifølge innlederne er dette et voksende problem.

Vi har aldri hatt større datasikkerhetsmessige utfordringer. Dette må vi i Norge ta på alvor.

Sofie Nystrøm, leder for Center for Cyber and Information Security (CCIS)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som har som oppgave og beskytte nasjonen og norske bedrifter mot statlig etterretningsvirksomhet som kan være skadelig for våre økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser, var tydelig på at Norge utsettes for utstrakt etterretningsvirksomhet fra flere land. Bedrifter og ansatte bør derfor ta forholdsregler og beskytte seg mot disse truslene slik at en ikke mister kunnskap, teknologi eller informasjon som er kritisk for virksomheten. Dette gjelder både i forhold til datasikkerhet, men også fysisk sikring av bygg og infrastruktur og sikkerhetsprosedyrer i forbindelser med utenlandsreiser.

Vi har et unikt næringsliv på Nordvest-landet som kan være utsatt for datakriminalitet. For bedrifter er det viktig å bruke nok ressurser slik at de ikke blir angrepet.

Åge Stiklestad, PST Møre og Romsdal

Å bygge en god sikkerhetskultur starter med den enkelte ansatte. Bedriftenes ansatte er alltid den første og beste forsvarsrekken i kampen mot de cyber-kriminelle. Mennesket er alltid det svakeste leddet i alle organisasjoner. GCE Blue Maritime har i flere år satt søkelys på dette gjennom seminarer med PST og informasjons til bedriftene i klyngen. Dette arbeidet vil vi fortsette med og det vil bli flere samlinger med dette som tema.


Her finner dere presentasjonene fra seminaret