StepUp stiller spørsmålene som styrer bedriftens vegvalg

Noen ganger er de vanskelige spørsmålene de viktigste. StepUp sier ikke at det finnes én oppskrift på suksess, men stiller spørsmål om hvor bedriftene trenger endring.

ÅKP
IMG_7861.jpeg

Bildet: Ronny Kolvik og Roger Sørheim i Norbruk.

Derfor kalles også StepUp et avklaringsprogram. Det var markedsbehovet som gjorde at ÅKP startet opp StepUp i 2022, forteller seniorrådgiver i ÅKP, Robert Voldnes:

– Da vi lanserte StepUp våren 2022, var det fordi vi så at mange, spesielt små- og mellomstore bedrifter i regionen, slet med å finne ut hvilken retning de skulle utvikle seg i. Vi har så mange dyktige bedrifter rundt oss, som har bygd stein på stein gjennom generasjoner. Det kan være vanskelig å løfte blikket og se nye muligheter,  og kanskje til og med gjøre nye veivalg uten verktøy og  støtte. Derfor utviklet vi avklaringsprogrammet StepUp, for å hjelpe bedriftene og bedriftslederne med dette.  

Etter starten i 2022 har programmet hatt stor oppslutning, sier Voldnes: 

– StepUp har truffet utrolig godt i markedet. Hele 42 bedrifter fra både Sunnmøre og resten av fylket har allerede deltatt i avklaringsprogrammet i løpet av dette første året og i høst venter nye kull. Når vi spør hva deltagerne har fått mest utbytte av, trekker de frem sparring med de andre deltagerne, konstruktive råd fra andre bedriftsledere og mentorer, samt at vi har gitt dem en verktøykasse som gjør dem i stand til å jobbe systematisk og analytisk med sin egen bedrift. Det er både vi, og samarbeidspartneren vår i programmet, Sparebank1 SMN, stolte av.  

Les også: Å vokse kan bety å bli smalere eller spissere

IMG_7871.jpeg
Her fra et av flere StepUp-kull i løpet av det siste året. Robert Voldnes helt til høyre.

Lærer av hverandre

Nettopp det å dele erfaringer med andre er noe Ronny Kolvik og Roger Sørheim i Norbruk, som er et forretningsoråde i Nor Facility AS, legger vekt på når vi treffer dem under en samling med StepUp i vår. Norbruk fokuserer på kantinemat, mens Nor Facility fokuserer mest på renholdsservice for bedrifter. Selskapet har hatt en rivende utvikling på kort tid. 

– Det beste med StepUp har vært å treffe andre bedrifter i samme situasjon, og diskutere hvordan man skal satse videre. Man lærer av hverandre, det er en nøkkel i dette. Jeg helt sikker på at vi tar med noe fra andre bedriftene som har vært med, samtidig som de sikkert kan ta med noe fra det vi driver med, sier Sørheim, og Kolvik tilføyer:

– Enig, det har vært veldig kjekt bare det å kunne samles en god gjeng og å snakke om bedriftene sine. Både når det gjelder utfordringer, og det å dele kunnskap og erfaringer. 

Her og nå, og på sikt

Også den metodiske tilnærmingen teamet i ÅKP har i StepUp-programmet er noe flere deltakere trekker fram som nyttig. En av dem er Ole André Grebstad,. Han driver selskapet Ålesund Maritime som driver med agenturhandel av maritimt utstyr. 

IMG_7864.jpeg
Ole André Grebstad.
– Jeg likte veldig godt den metodiske tilnærmingen til utfordringer som man ofte har i oppstartsbedrifter, MIT-metoden, og har lært en del av det. Hvordan man bygger bevissthet på hva som skjer i verdikjeden og hvilke prosesser som er nødvendige. Ved å være med i StepUp har jeg truffet andre i lignende situasjoner. Gjennom både metoden og erfaringsutvekslingen har det vært læring som kan ha betydning her og nå, men som også kan brukes videre, på sikt, sier Grebstad. 

MIT-metoden Grebstad refererer til, er en metode for såkalt disiplinært entreprenørskap fra det amerikanske teknologiuniversitetet Massachusets Institute of Technology. ÅKP har god erfaring med bruk av metodikken.

Nyttige tilbakemeldinger

I prinsippet kan bedrifter lokalisert hvor som helst i landet delta i StepUp. Gjennom programmet har ÅKP så langt nådd fra sør til nord i eget fylke. En av bedriftene som reiste relativt langt for å kunne delta, er Kristiansund-baserte Mudah. De utvikler digitale skreddersydde løsninger innen web- og apputvikling. Daglig leder Robert Glærum sier dette om hvorfor de ønsket å delta i ÅKP StepUp: 

IMG_7856.jpeg
Robert Glærum. 
– Miljøet her er større enn det vi finner på hjemmebane i Kristiansund. Nå har vi blitt bedre kjent med ÅKP, og ønsker å bruke miljøet her videre. Jeg har fått veldig mye god læring og nyttige tilbakemeldinger gjennom å være med i StepUp. Akkurat nå er mitt firma i en prosess der vi er i tenkeboksen rundt hva vi skal gjøre videre, og dette har vært veldig nyttig for den prosessen.