Starter forum for Cyber Security

Stor interesse for å arbeide med datasikkerhet.

ÅKP
Cyber Security seminar total 65 påmeldte.jpg

Vil etablere forum

ÅKP og samarbeidspartnere fra næringslivet arrangerte 6. februar seminar om Cyber Security. 65 engasjerte deltakere fikk lære mer om truslene vi står overfor og hva vi må gjøre for å unngå å blir angrepet. I etterkant av seminaret har mange uttrykt ønske om å etablere et fast forum for cyber security der disse problemstillingene diskuteres på tvers av bedrifter og næringer.    

Tilbakemeldingene fra bedriftene var tydelige. Det er behov for en møteplass der bedrifter kan dele erfaringer og styrke sin kompetanse rundt datasikkerhet. Dette vil vi nå legge til rette for.

Per Erik Dalen, ÅKP

Målsettingen er å få etablert forumet i løpet av de nærmeste månedene. Invitasjon vil bli sendt ut.

Må sette datasikkerhet på dagsorden

Bakgrunnen for initiativet er en rekke bekymringsmeldinger fra sentrale bedrifter i regionen som ønsker å sette datasikkerhet på dagsorden. I en undersøkelse gjennomfør av PwC, Gagn og ÅKP sier halvparten av bedriftene som svarte at de har opplevd dataangrep siste år. Samtidig sier hele 9 av 10 at ledelsen og eierne har for lite fokus på datasikkerhet.

– Det er urovekkende hvor lite forberedt bedriftene er

Øyvind Melbye, rådgiver i PwC.

Seks av ti er mer bekymret for cyber-kriminalitet nå enn for ett år siden. Fire av ti ble svindlet i Møre og Romsdal det siste året. Et eksempel er “direktørsvindel” hvor en kriminell utgir seg for å være leder i virksomheten og ber de ansatte overføre store summer til den kriminelles konto.

  - Datasikkerhet er noe som gjelder alle bedrifter i vår region. Dette må vi ta på alvor. Vi vet helt konkret at flere av våre største bedrifter har blitt utsatt for grov datakriminalitet. Digitalisering av industrien skyter nå fart, med flere sensorer, skybaserte løsninger og integrerte system. Dette vil forsterke utfordringen.

Per Erik Dalen, CEO i ÅKP

Kontakt for mer informasjon

Per Erik Dalen, ÅKP (e) per.erik.dalen@aakp.no

Jan Børre Rydningen, ÅKP (e) jan.borre.rydningen@aakp.no

Last ned presentasjonene fra seminaret 6. februar