Skal samarbeide i smart by-program

Ålesund, Giske og Sula kommune inn i FNs United Smart Cities som første byregion i Norge. Skal samarbeid med simuleringsmiljøet på Campus Ålesund.

ÅKP
ålesund smart cities.png

FN er i ferd med å utvikle et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling. Gjennom nettverket, vil et team av internasjonale og lokale eksperter samle inn data for å utvikle smartbyprofilen - en analyse av regionens posisjon knyttet til bruken av smart teknologi. Ålesundregionen kom med i FNs United Smart Cities program etter å ha søkt om å bli tatt opp i nettverket. Programmet er basert på kjerneverdiar som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. I tillegg er etablert et samarbeid mellom FN-nettverket og Offshore Simulator Center ved Campus i Ålesund (OCS). Samman er målsettingen at de skal utvikle et simuleringsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling.

Unikt samarbeid 

-          Vi er svært glad for at kommunene i Ålesundregionen gjennom smartby-prosjektet kobler seg tettere på det sterke innovasjons- og simuleringsmiljøet på Campus Ålesund. Her gjør vi i praksis det som World Economic Forum etterlyser i sin siste rapport. Kobler næringslivet og det offentlige tett sammen for å løse fremtidens utfordringer. Dette er unikt i norsk sammenheng, sier Per Erik Dalen i ÅKP. 

Avansert simulering av strømforbruk og trafikk

joel, kaj og jan børre _nedskalert.png

Offshore Simulator Centre (OSC) har brukt 10 år på utvikling av avanserte simuleringsløsninger for offshore-industrien. I simulatorene kan en vise store mengder av kompliserte data på en måte som er både intuitivt og lettere forståelig. Nå tas denne teknologien også i bruk i utvikling av et smart by-konsept.

-          Vi har oppdaget at simuleringsverktøyene vi har utviklet for offshore industrien også kan bli et kraftig verktøy også for bransjer. Nå ønsker vi å bruke løsningene våre som en del av FNs Smart Cities-programmet til Ålesund og det åpner opp nye og spennende muligheter der byen kan visualisere de forskjellige systemene, for eksempel kloakk, vannforsyning, trafikk eller strømbruk, sier Joel Mills i Offshore Simulator Centre.

FN-organisasjonen OiER som jobber med Smart Cities har bygget opp en rekke nøkkelindikatorer som brukes for å forstå bærekraftsevnen til byer. Dette er ofte kompliserte data som kan være vanskelig å forstå. Under et besøk i Ålesund tidligere i år ble de veldig interessert i hvordan de kan bruke simuleringsverktøyene til Offshore Simulator Centre for å visualisere disse indikatorene.

-          Vi ble enig med OiER om å ta dette videre sammen, og at Ålesund blir først test case by for dette. Muligheten for oss og for Ålesund er utrolig spennende, og vi er veldig glad for at vi er med på prosjektet. OSC skal jobbe i tett samarbeid med OiER, kommunene, ÅKP og NTNU for å realisere dette, sier Joel Mills i OSC.

Utnytter innovasjonskraften i regionen

Innovasjons- og forskningsmiljøene på Campus Ålesund har et tett samarbeid med næringslivet på mange områder. At kommunene i Ålesundsregionen nå knytte seg enda tettere til bedriftene på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) og til NTNU gjennom dette smart by-prosjektet åpner nye muligheter. Nye Ålesund kommune har nettopp også åpnet sitt nye innovasjonskontor i ÅKP Blue Innovation Arena på NMK. Dette vil forsterke og muliggjør flere slike koblinger fremover. 

-          Næringslivet i regionen bygger nå opp en katapult (testsenter) i ÅKP Blue Innovation Arena. Vi vil stille vår avanserte visualiseringsteknologi til rådighet for kommunene slik at de kan teste sine ideer.  Slik kan vi dra nytte av hverandres kompetanse og bidra til å styrke hele regionen. Vi skal gjøre hverandre gode, sier Jan Børre Rydningen, Leder Digicat - Norsk katapult.

-          Nye Ålesund er først i Norge til å ta et slikt grep og løfter slik også frem miljøet på Campus Ålesund som FN nå er interessert i å samarbeide med for å simulere og visualisere smart byutvikling.  Jeg tror at dette vil bety mye for vår region i fremtiden, sier Kaj Westre i Westregruppen – Norsk Maritime Kompetansesenter