Seminar om maritim cyber security

Digitalisering av den maritime industrien stiller stadig strengere krav til datasikkerhet. Er vi klar over hvilke trusler vi utsettes for og hva gjør vi med det? Møt PST, Rolls-Royce Marine, CCIS og NTNU.

ÅKP
cyber security.jpg

Cyber and information security – maritime perspectives

NTNU i Ålesund og GCE Blue Maritime inviterer til seminar om cyber- og informasjonssikkerhet. Mandag 26.09 fra kl. 12.00 – 16.00 på auditoriumet Nørvasundet på NTNU i Ålesund.

Det er økende risiko for kompromittering, utpressing og utnytting av selskaper og ansatte som ikke tar informasjonssikkerhetsarbeidet på alvor. Mennesket er alltid det svakeste leddet i alle organisasjoner. Få innblikk i tema innen datasikkerhet i maritim næring.

Program:

Kl. 12.00 Kaffe og enkel lunsj

Kl. 12.20 Velkommen - Prof. Hans Petter Hildre, NTNU

Kl. 12.30 Public private partnership and cyber security through NTNU and CCIS - Direktør Sofie Nystrøm, Center for Cyber and Information Security (CCIS)

Kl. 13.00 The future with autonomous ships and remote control - Kenneth Solberg, Rolls Royce Marine

Kaffepause

Kl. 13.30 Internasjonale trusler og datasikkerhet - Dag Røhjell og Åge Stiklestad, PST

Kl. 14.20 Approximate search in large security-related data sets, Professor Slobodan Petrovic - NTNU CCIS/NISlab

Kl. 14.50 How can behavioural biometrics techniques be applied in maritime industry? Professor Patrick Bours, NTNU CCIS/NISlab

Kl. 15.20 IT-Sikkerhet: Hvordan skal vi møte de mørke sidene ved det digitale skiftet? Adm. dir. Nils Johan Brede Watchcom Security Group AS

Seminaret er gratis

Påmelding her