Samarbeider med tysk toppklynge

Tysk-norsk samarbeid gir økt kunnskap om digitalisering og produksjonsoptimalisering i industrien.

ÅKP
IMG_0170.jpg

GCE Blue Maritime har sammen med GCE Subsea og GCE Node initiert et samarbeid med den tyske karbonkompositt klyngen MAI Carbon. De fire klyngene møtes 27-28. juni i Oslo for en to dagers workshop, for erfaringsutveksling og internasjonalt samarbeid.

Leading Edge-klynge

MAI Carbon-klyngen består av bedrifter som jobber med karbonforsterkede kompositter. De er en av 15 klynger i det tyske klyngeprogrammet "Leading Edge". MAI Carbon har sterkt fokus på prosessinnovasjon og arbeider systematisk for å forbedre produksjonsprosessene til medlemsbedriftene. De har, blant annet, mål for å redusere produksjonskostnadene med 90 % i serieproduksjon, samtidig som de skal redusere antall steg i produksjonsprosessen med 60%, kutte produksjonsavfall med 50% og oppnå en resirkuleringsgrad på 80%. De har siden oppstarten i 2007 oppnådd mange av de ambisiøse målene sine, og er i dag anerkjent som et verdensledende miljø for prosessinnovasjon.   

Klyngen er lokalisert i området rundt de tre byene München, Augsburg og Ingolstadt i Sør-Tyskland, og har over 100 medlemmer hvor Audi, BMW og Airbus Helicopter er blant grunnleggerbedriftene. Klyngen satser også på å tiltrekke seg innovative SMB'er. Over 50% av medlemmene er SMBer, en andel som er økende.

«Den beste måten for en liten bedrift til å vise seg frem for større bedrifter, er gjennom et klyngeprosjekt»(Dr. Tjark von Reden, MAI Carbon)
tjark von reden.jpg

Internasjonalt samarbeid

27-28. juni møttes de fire klyngene i Oslo til en to dagers workshop. Målet var å finne ut hva vi kunne lære av hverandre, potensielle samarbeidsområder og felles prosjekter.

Det kom fort frem at MAI Carbon har mye å tilføre de norske klyngene. Ikke bare er karbon et spennende materiale, som har potensielt mange bruksområder i maritim industri, men klyngen har kommet langt innen produksjonsoptimalisering og digitalisering. Dette er interessante temaer for en petroleumsrelatert industri i omstilling.

«Vi har gjennom et MAI Carbon prosjekt redusert produksjonskostnadene så mye, at vi er 50% billigere enn konkurrentene våre» Dr. Jaromir Ufer, Voith Composites

Felles prosjekter

Klyngene skal etter planen møtes igjen i oktober og målsettingen er å dra i gang flere utviklingsprosjekter mellom norske og tyske bedrifter

Les mer om MAI Carbon Cluster her


mai-carbon.jpg