Samarbeid med Norsk Romsenter

GCE Blue Maritime har inngått samarbeid med Norsk Romsenter for å øke kunnskapen om bruk av satellitter innen maritim sektor.

ÅKP
satelitt.jpg

Norge har lang erfaring med bruk av satellitter innen maritim sektor. Satellittene har vært viktige verktøy for blant annet dynamisk posisjonering, kommunikasjon, skipsdeteksjon, værvarsling og overvåking. Med den raske utviklingen innen IOT og autonome løsninger blir økt kunnskap om satellitt-teknologi viktigere og viktigere for bedriftene i klyngen.

Den norske maritime klyngen har virkelig en unik mulighet til å ta en ledende posisjon i verden i å utnytte data og informasjon fra satellitter til å skape fremtidens maritime produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Jan Børre Rydningen, GCE Blue Maritime Cluster

P6090411.JPG

COPERNICUS OG GALILEO

Store europeiske satsninger bidrar til en enorm økning i mengden data og signaler fra satellitter. EUs store satellittbaserte program for jordobservasjon, Copernicus, begynner å bli operativt, og er allerede verdens tredje største dataleverandør, uavhengig av felt. Satellittene i Copernicus inkluderer tjenester som havnivå, bølgehøyde, havtemperatur, havfarge, informasjon om alger, værvarsling og vind over hav. EUs program for navigasjon, Galileo, er fullt operativt fra 2020. Galileo vil gi mer robust posisjonering. Kombinert med IT-utvikling og stadig større datatilfang også fra andre datakilder, skaper dette nye, store muligheter for næringsutvikling og nytte innen maritim sektor.

Norge er i dag verdensledende på nedlesing og rask tilgang på satellittdata, via bakkeinstallasjoner på Svalbard og Antarktis. Norge har sterke miljø innen operasjonell bruk av radar og radarsignaler for overvåking, både på hav og land, og er i tillegg en av de fremste nasjonene i verden innen digitalisering av tjenester. Norges fortrinn gir muligheter til å ta en sentral del i utviklingen og markedet for kommersielle satellittbaserte anvendelser.[SMH1] 

SEMINAR OM BRUK AV SATELITTER I MARITIM SEKTOR

For å utnytte disse mulighetene og fremme innovasjon, næringsutvikling og styrket konkurranseevne innen norsk maritim sektor inviterer GCE Blue Maritime, Norsk Romsenter og Innovasjon Norge til seminar om bruk av satellitter innen maritim sektor. Seminaret vil ta for seg utfordringene og behovene maritim sektor står ovenfor i dag, og diskutere satellittenes bidrag til å løse disse utfordringene. Mulighetene innen IT, digitaliseringens rolle og veien mot smartere skip vil diskuteres. I tillegg presenteres konkrete eksempler på aktører som har lykkes i å ta i bruk satellitter innen maritim sektor.

SETT AV DATOEN

Seminaret finner sted den 3. oktober 2017 kl. 10:00-15:30, på Campus Ålesund.