Optimistisk stemning under Nor-Fishing

Bedrifter fra den maritime klyngen var godt representert på Nor-Fishing i Trondheim og mange melder nå om økt behov for arbeidskraft.

ÅKP
nor-fishing oversikt.jpg

Nor-Fishing er en viktig møteplass for mange av bedriftene i den maritime klyngen. Totalt var det 500 utstillere, over 20.000 besøkende fra over 60 land tilstede i Trondheim. Ekstra hyggelig er det at mange nå melder om behov for flere ansatte. Optimismen er definitivt tilbake i verfts og leverandørindustrien.

NRK Møre og Romsdal laget denne reportasjen om bedrifter som nå skal ansette folk.(Hør intervju med Mørenot, Skipsteknisk og Vard ca 1:14:20 ut i sendinga)

Noen glimt fra Nor-Fishing 2018

Norfishing bilder1.png
norfishing bilder2.png
Norfishing bilder3.png