Om å nå fram med de maritime kjernesakene

Hvordan kan vi kommunisere for å få gjennomslag for det som er viktig for den maritime klynga hos politikere og andre beslutningstakere? Vi inviterte toppledere til kurs med kommunikasjonsekspert.

ÅKP
Jan2.jpg

GCE Blue Maritime Cluster har lenge samarbeidet med PR-byrået Zynk om kommunikasjon og strategisk påvirkning. Nylig har vi holdt to kurs for toppledere blant medlemmene i den maritime klynga til kurs i strategisk påvirkningsarbeid og kommunikasjon. Bakgrunnen er at vi ønsker en dialog rundt hvordan vi skal kommunisere kjernesakene våre. Hva må vi gjøre og si for at politikere og andre beslutningstakere skal høre og oppfatte det vi sier?

Jan1.jpg
Jan Glendrange, Zynk.
En som har lang erfaring med dette er partner og rådgiver i Zynk, Jan Glendrange. Han kjenner dessuten GCE Blue Maritime Cluster og den maritime bransjen godt. I begynnelsen av mai tok han derfor turen til Sunnmøre to ganger for å møte toppledere i klynga og snakke om hvordan de kan nå fram med sitt budskap til de riktige menneskene. 

Målet med kursene har vært flere. Kort sagt er det å oppnå politisk gjennomslag, få støtte i opinionen, vinne kampen om arbeidskraft og, ikke minst, bygge intern stolthet. 

Gunvor og Håvar.jpg
Gunvor Ulstein i Ulstein Group og Håvard Sætre i Sirius.

Ta tak i nå-situasjonen


I kursene sine har Glendrange vært gjennom fire tema – historiefortelling, politikerdialog, mediekontakt og sosiale medier. Og alle er, på hver sin måte, veldig viktige, understreker kommunikasjonseksperten. 

Bakteppet er noen krevende år med mye negativt fokus. Likevel må man ta tak i nå-situasjonen. Hvor står GCE Blue Maritime Cluster nå og hva er utfordringene våre i dagens situasjon? 

For Glendrange er det sentralt at klyngen samler seg om sin egen, felles, strategi, «New Blue Deal». Klimatrusselen rykker stadig nærmere, og i det bildet er det en risiko for at maritim næring kan bli sett på som en solnedgangsindustri. 

Gjennom «New Blue Deal» må vi fortelle historien om hva den maritime klynga gjør, og hvorfor dette er viktig for Norge. Vi må fortelle en ny historie om vekst og velstand i næringen, samt nye satsinger, som havvind og maritim eksport. 

kursforsamling.jpg
Kurset i Ulsteinvik.

En del av løsningen


Vi har mye å spille på, har Glendrange lagt vekt på i kursene sine. Eksport, grønne fremskritt, arbeidsplasser, innovasjon og ringvirkningene i samfunnet vi holder til i er bare noe. I det grønne skiftet er vi ikke et problem, men en del av løsningen.

For å kunne påvirke på en god måte, påpeker Glendrange, må vi ikke snakke om oss selv, men om samfunnsnytten vår. Vi må ikke klage, men hjelpe myndighetene til å spille dem gode. Og vi må ikke øse ut frustrasjon, men komme med gode løsninger. 

Vi må være forberedt, komme med aktive innspill og lage vinn-vinn-situasjoner. Her er virkemidlene mange, inkludert sosiale medier. Vi kan ikke tro at vi kan unngå å være også der.

– Vi har løsninger

Under kursene har vi hatt gode samtaler, interessant erfaringsutveksling og, ikke minst, kastet baller opp i luften rundt hva vi faktisk vil kommunisere og hvordan vi, som klynge, kan gjøre dette sammen. Tommy Walaundet i Island Offshore mener at kurset bydde på interessante diskusjoner:  

Tommywalaunet.jpg
Tommy Walaunet.

– Dette var nok en påminnelse om hvor viktig strategisk kommunikasjon er for våre bedrifter. Vi hadde interessante diskusjoner og det var stor enighet om at klyngebedriftene må spisse og koordinere budskapet sitt til omgivelsene våre. Vi har løsninger på mange av de store samfunnsutfordringene og bør samle oss om å formidle mulighetene som New Blue Deal-strategien illustrerer godt. 

Også Håvard Sætre i Sirius fikk mye ut av kurset han var med på: 

– For meg var dette en oppvåkning i hvor viktig den maritime klyngas nye strategi, «New Blue Deal», i realiteten er. Vi må få den ut, kommunisere hvor bra den er og hvorfor den skal sikre at maritim næring i Norge er lønnsom mange år fram i tid.


«Mye å tenke på»

Andre ga disse tilbakemeldingene på kurset: 

«Jeg har fått mye å tenke på. Etter dette kurset tenker jeg at vi kanskje har vært litt for flinke til å klage og litt for lite flinke til å fortelle om alt som faktisk går bra i den maritime næringa. Samtidig er det utrolig viktig at vi løfter sammen, at vi bestemmer oss for noen få saker som vi vil løfte fram i stedet for at hver enkelt bedrift skal snakke for sin egen syke mor.»

«Dette var veldig bra! Jeg kjenner at jeg nå er veldig motivert til å gå fra en ganske innadvendt kommunikasjonsstrategi til å bli mer utadvendt. Og det å snakke med journalister virker ikke lenger så skummelt, men faktisk veldig nyttig!»

«For meg var dette en oppvåkning i hvor viktig den maritime klyngas nye strategi, «New Blue Deal», i realiteten er. Vi må få den ut, kommunisere hvor bra den er og hvorfor den skal sikre at maritim næring i Norge er lønnsom mange år fram i tid.»

Divfolk.jpg
I front: Terje Krøvel i Sparebanken Møre, bak: Jan Thormodsæter i Mafoss og Heidi Nakken i GCE Blue Maritime Cluster/ÅKP.