Nytt innovasjonssamarbeid

ÅKP skal sammen med Nye Ålesund kommune, NextDigital og NTNU arbeide for å styrke innovasjonskulturen i regionen.

ÅKP
nye ålesund innovasjonssamarbeid.jpg

Skaper muligheter for vekst

Møre og Romsdal er i dag vertskap for havbaserte næringsklynger i verdenstoppen. Mye av ÅKPs aktiviteter er knyttet til disse viktige næringene, men samtidig arbeider ÅKP aktivt for å overføre kunnskap og erfaringer om innovasjonsprosesser, organisering og kultur til andre næringsmiljø og offentlig virksomhet. Nylig inngikk ÅKP, Nye Ålesund kommune, bedriftsnettverket NextDigital og NTNU er partnerskapsavtale om innovasjon. Målet er å bidra til å styrke innovasjonssamarbeidet i regionen.

Det er utrolig positivt at den nye storkommunen, akademia og private aktører går sammen for å tenke nytt rundt digitalisering og innovasjon. Sammen er vi sterke.   

Per Erik Dalen, ÅKP 

Nye Ålesund kommune blir en av Norges ti største kommuner og har ifølge rådmann Astrid Eidsvik store ambisjoner om å bygge en sterk innovasjonskultur.

Dette partnerskapet vil styrke nye Ålesund kommune og gi oss tilgang til arenaer og nettverk der vi kan dele kompetanse på tvers. Offentlig innovasjon er et satsingsområde for oss fremover.

Astrid Eidsvik, prosjektleder/rådmann i Nye Ålesund kommune.


astrid_eidsvik.jpg