Nytt fra Horizon Europe

EU sitt nye fond for forskning og innovasjon er på 100 milliarder euro. Det er ufattelig mye penger! Det er ikke tvil om at Ursulas Green Deal vil ha stor påvirkning. Minimum 35% av forskningen skal være klimarelatert. Men hva med resten?

ÅKP
euro og statoskop.jpg

Rammene for programmet er langt. Dette har foregått gjennom en innspill-prosess i 2019. ÅKP og klyngene vært aktive med innspill, og gjennom ulike kanaler fremmet vårt syn. Spesielt har vi hatt fokus på at havet skal være eget hovedsatsingsområde. 

Til forskjell fra gjennomføringen av Horizon2020 er det nye programmet mer mission-orientert. Det betyr at programmet blir med "bottom up". Hvis man bidrar til å løse noen av de store utfordringene som er definert gjennom de fem ulike missions, skal prosjektet være mindre avhengig av å passe inn i en spesifikk utlysning. Hvordan dette i praksis blir løst, gjenstår å se. 

Her er oppgaven, definert av kommisjonens fem missions:

  • Tilpassing til klimaendringer inkludert sosial transformasjon
  • Kurere kreft
  • Klimanøytrale og smarte byer og samfunn
  • Sunne hav, sjøer, kyst og innlands vannkilder
  • Frisk jord og mat

Det kan virke forvirrende at det presenteres ulike lister med hovedfokus (ref artikkel i forrige nyhetsbrev), men det dreier seg om flere lag. Dette er å regne som oppgavelisten, og underlagene en liste over mulige løsninger og verktøy. Kommisjonen oppfordrer sterkt til å bygge videre de prosjektene som har kommet ut av H2020, og bruke teknologi og kunnskap på tvers av bransjer. 

HER finner du linken til kommisjonens egen side om Horizon Europe. Alt du trenger om missions, tidslinjer, siste nytt mm.