Nye gründermillioner

ÅKP og ProtoMore har fått tildelt to millioner kroner i presåkorn-kapital som skal investeres i innovative oppstartsbedrifter i Møre og Romsdal.

ÅKP
Per Erik Dalen og Finn Amundsen.jpg

Inkubatormiljøene i Ålesund og Molde får forvaltningsansvar for to millioner kroner hvor kapitalen skal investeres i innovative oppstartsbedrifter som er yngre enn fem år. Forutsetningen er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer.

-Et av målene i regjeringens gründerplan er å sikre tilgangen til kapital for bedrifter i tidlig fase. Det er flott å se at presåkornordningen leverer, og at den blir godt mottatt både hos investorer, gründere og forvaltningsmiljøer, sier næringsminister Monica Mæland.

I hele landet blir totalt 50 millioner kroner gjort tilgjengelig i presåkornkapital for 2017. ÅKP og Protomore er blant de 17 søkerne til ordningen som fikk tilslag.

Dette er positivt for våre oppstartsbedrifter og helt i tråd med vår strategi om å bidra til økt tilgang til tidligkapital for bedriftene i Møre og Romsdal, sier Per Erik Dalen i ÅKP.

Søkerne ble vurdert på sin finansielle kapasitet og evne til å hente privat kapital, investeringskompetanse, nettverk og samarbeid i økosystemet, og den operasjonelle driften av oppdraget.

-I år har vi spredd presåkornkapitalen på flere miljøer for å sikre oss en bredere geografisk spredning. På den måten bidrar vi til at flere gründere i hele landet kan få tilgang til kapital i tidligfase, og den kompetansen og oppfølging som følger med TTOene og inkubatorene, sier Rannveig Fadum i Innovasjon Norge.