Ny intern i GCE Blue Maritime Cluster

Denne karen, Andreas Nystøl, er ansatt som intern i GCE Blue Maritime Cluster.

ÅKP
AndreasNystøl3.jpg

– Andreas Nystøl skal hospitere i vårt arbeid for den maritime klynga, delta i strategi-aktivitetene rundt New Blue Deal og lære maritim bransje å kjenne fra innsiden, forteller klyngeleder Daniel Garden, og legger til: 

– Det blir kjekt å få en så framoverlent student som Andreas med på laget. Det er viktig for GCE Blue Maritime å knytte bånd mellom akademia, næringsliv og virkemiddelapparatet. Å ha med praksisstudenter er en viktig metode for å kunne bidra til rekruttering til bransjen i fremtiden. 

Andreas Nystøl selv er imidlertid ikke ukjent med maritim bransje. Han studerer andre året på studiet Shipping Management. 

– Dette er et studie hvor vi får inngående kunnskap og innblikk i den unike maritime kompetansen som har gjort Nordvestlandet verdensledende i bransjen. Av annen erfaring tar jeg også en bachelor i økonomi og administrasjon, jeg har et fagbrev og jobber i Equinor. I Equinor jobber jeg som kontrollromsoperatør på en oljeplattform og er inne i mitt femte år i selskapet. På grunn av studiene skal jeg ut i permisjon fra Equinor til nyttår. Da er internjobbing for klyngeadministrasjonen et perfekt tilskudd å fylle fritiden, sier Andreas. 

Andreas omtaler seg selv som ambisiøs og nysgjerrig.

– Motivasjonen bak ønsket om å få henge meg på litt av hverdagen i GCE Blue Maritime ligger i et brennende maritimt engasjement der jeg ønsker større innsikt om problemstillinger, muligheter og hvordan den maritime klyngen på Sunnmøre administreres, henger sammen og utvikles. Jeg ser også at en økt forståelse vil være med på å legge grunnlaget til en eventuell praksisplass og bacheloroppgave, samtidig som det gir en direkte nytteverdi for studiene mine. I tillegg er dette en strålende
sjanse til å bygge et mangfoldig og spennende profesjonelt nettverk, sier Andreas. 

Han ønsker seg både konkrete arbeidsoppgaver og ansvar, noe Daniel Garden forsikrer om at han vil få. 

– Her er det mer enn nok å henge fingrene i, så vi kommer garantert til å få god bruk for Andreas.