Når dråpen i havet faktisk utgjør en forskjell

Over hundre tusen mennesker jobber i sjømatnæringen i Norge. Hver enkelt av disse kan kanskje føle seg som en dråpe i havet innimellom. Men det er som kjent dråpene som til slutt utgjør helheten.

ÅKP
Gruppebilde.jpeg

Denne artikkelen sto først på trykk i Norsk Fiskerinæring, nr. 4, 2023. 

– Jobben dere gjør er helt avgjørende. Om dere ikke gjør en ordentlig jobb, har vi ingenting.

Han som entusiastisk sa dette, var leder for produktutvikling og kokk, Fredrik Hald, i Lerøy Seafood Group. Selskapet stilte med en enorm og flott stand, med egen restaurant, under verdens største sjømatmesse, Barcelona Seafood Expo, nylig. Her var alt som kunne krype og gå, eller vi kunne kanskje sagt svømme og flyte, innen sjømatnæringen i verden representert. Ingen besøkende på messa kunne unngå å registrere at Norge er en stor sjømatnasjon.

Fredrik Hald og gruppen.JPEG

Vi i NCE Blue Legasea tok turen til messa sammen med deltakere i prosjektet «Fra fartøy til marked». I alt var vi en delagasjon på 17 personer, med ulik bakgrunn innen sjømatnæringen. Gruppen vår hadde både fiskerilærling, fiskere, fabrikksjefer, mannskapssjef og forskere representert, for å nevne noe. I spissen sto prosjektlederne Janita Arhaug i Blue Legasea og Kari Fjørtoft i Møreforskning.

Uansett bakgrunn var det ingen av oss som ikke lot seg imponere over profesjonaliteten og kvaliteten representert av de norske bedriftene under Barcelona-messa.

Nettopp dette var litt av poenget med å ta med oss kullet i «Fra fartøy til marked» dit. Vi ønsket å vise hvor viktig hele verdikjeden i sjømatnæringen er. Man kan ikke hevde seg som sjømatnasjon uten at alle ledd i verdikjeden er med. For at kvaliteten skal være best mulig, er måten fiskeren behandler råvaren om bord avgjørende. Det er også kvaliteten på utstyret man bruker, hvordan råvarene  behandles i industrien på land, sendes og senere pakkes inn og markedsføres. Kjeden er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Eller som han sa det, Fredrik Hald i Lerøy:

Det er viktig at alle ledd i verdikjeden tar vare på produktet slik at vi leverer optimalt. At dere i Legasea tar med dere fiskerne hit, er utrolig viktig. Grunnen til det er at jo mer vi kan om alle leddene i verdikjeden, jo bedre blir det vi leverer til kunden til slutt. Da er det å snakke sammen det aller viktigste.

Tettere kontakt

Snakke sammen, altså. For å forstå hverandre og forstå hva vi betyr for hverandre. Det kan høres ut som gode råd innen parterapi, men gode råd på privaten kan som kjent også fungere i det profesjonelle liv. I alle fall fikk vi i NCE Blue Legasea bekreftet at intensjonen vår med prosjektet «Fra fartøy til marked» har sin misjon.

Barcelona-turen vår i år var avslutningen for kull 2 i dette prosjektet. Det overordnede målet med «Fra fartøy til marked» er å skape tettere kontakt mellom fiskeflåten og verdikjeden på land. Tidligere har dette kullet vært gjennom flere samlinger, hvor deltakerne har møtt utstyrsleverandører, fiskesalgslag, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet. Ved å arrangere faglige samlinger med søkelys på teknologi, prosessering, omsetningssystemet, markedskrav, og innovasjons- og utviklingsprosesser ønsker vi å bidra til økt samhandling. Fordi mangel på kommunikasjon kan føre til misforståelser, samt at vi går glipp av viktig innovasjon og verdiskaping.

Alt tyder på at næringen for øvrig tenker det samme som oss i Blue Legasea rundt dette. Over alt hvor vi kom med vår gjeng under messa i Barcelona ble vi i alle fall tatt imot med åpne armer og stor entusiasme. Da vi besøkte standen til Optimar, gikk selskapets eget slagord, «Fish handling with care» fra fine ord til virkelig innhold for vår gruppe. 

–At dere har med dere fiskerne hit er alfa og omega for oss. Hvorfor? Fordi det er de som vet hva de får inn i båten av råstoff og hva det krever. Vi trenger stadig input fra fiskerne for å bli best, sa salgs- og markedssjef Viggo Brevik.

Optimar.jpeg

Eller som Bent Marius Nordstrand, salgssjef i Ocean Supreme, sa: 

–Det skulle vært obligatorisk for alle innen sjømatnæringen og dra ned hit til messa for å se seg rundt. Da tenker jeg på alt fra de som driver med eksportmarkedsføring til alle innen produksjon. Kort sagt, alle i kjeden skulle kommet ned hit og sett hva dette egentlig handler om. Dere burde ha doblet antall deltakere i prosjektet deres.

Forstå forskjellene

At bransjen oppfattet det som nyttig at gjengen i «Fra fartøy til marked» tok turen til messa i Barcelona, er bra, men samtidig er det viktig for oss å understreke at messa bare var én del av Barcelona-turen. Før vi besøkte den hadde vi en dag med fullstappet program, hvor vi begynte med seminar om marked og merkevarebygging. Her holdt blant andre Bjørn-Erik Stabell, som er sjømatutsending i Spania for Norges sjømatråd, et innlegg. Stabell la vekt på norsk sjømats posisjon i Spania, samt trender og tendenser i markedet.

Blant flere andre innlegg som kunne nevnes, holdt Patricia Pitarch, eksportmarkedsrådgiver i Innovasjon Norge Spania, en presentasjon om bedriftskulturen i Spania: 

–Kultur påvirker hvordan mennesker samhandler med hverandre. I næringslivet styrer kultur beslutningstaking, atferd, tankemønstre og verdier. Hvert land har særegne nasjonale og regionale kulturelle særtrekk. Suksessen til et potensielt forretningspartnerskap avhenger av bevissthet om og respekt for disse forskjellene, understreket Pitarch.

Lange tradisjoner

Igjen, vellykket forretningsutvikling og suksess i næringslivet handler mye om forståelse og kommunikasjon. Derfor tok vi også med oss gjengen vår ut til dagligvaregigantene Carrefour og El Corte Inglés for å se hvordan norsk sjømat prioriteres og selges der. Her fikk vi med selvsyn se hvordan ordet «skrei» har blitt internasjonalt. Direktørene for sjømat i butikkene fortalte oss om hvor viktig nettopp norsk sjømat er for dem.

Beate og Janita.jpg

Fra de store dagligvaregigantene gikk turen til det kjente markedet La Boqueria, som har solgt fisk siden 1836. Senere på kvelden deltok deltakerne våre på et arrangement i regi av Innovasjon Norge, Norges sjømatråd og Den Norske Ambassaden, hvor bærekraft innen sjømatbransjen var tema. Her fikk vi blant annet fikk høre innlegg fra fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, CEO i Eksfin - Eksportfinansiering Norge, Tone Lunde Bakker, og direktør for Norges Sjømatråd, Christian Chramer.

En nøytral hjelper

De fleste kjenner nok til utsagnet «Selvskryt skal man lytte til, for det kommer fra hjertet». Akkurat det fremstår som lite norsk og i alle fall ikke i tråd med janteloven. Det å trosse janteloven, og lære å skryte av seg selv på en konstruktiv måte, er likevel noe av det deltakerne i «Fra fartøy til marked» har fått med seg. For at vi som sjømatnasjon skal kunne bli best, må vi forstå hva som skal til, vi må ha tro på det, investere i det og gjøre det. At Norge har en høy stjerne som sjømatnasjon er ikke gitt, men noe vi må jobbe med å få til hver eneste dag.

I Blue Legasea slipper vi å konkurrere, men kan være på lag med alle. Vi er en nøytral hjelper som dytter næringen i riktig retning. Derfor er det fint å høre at prosjekter vi initierer, som «Fra fartøy til marked», treffer. Per Magne Eggesbø, CEO i Ramoen, sier:

–Jeg tror det viktigste med «Fra fartøy til marked» er at formenn og fabrikksjefer får et innblikk i størrelsen på markedet – at vi er en liten aktør i et gedigent marked - og at det derfor er uhyre viktig å skille seg ut ved å levere svært god kvalitet. Samt at man faktisk også får betalt for denne kvaliteten.  Det blir da lettere for de om bord å forstå de kravene salgsapparatet stiller til produktene. 

Aha-opplevelser

Men hva synes de som er tettest på fisken om opplegget, lurer du kanskje på. Lina Roaldsnes er ung fisker hos Nordic Wildfish, og en av dem som var deltaker i kull 2. Hennes fremtidsdrøm er å bli fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø, men før det vil hun ha mer erfaring fra praktisk fiskeri, som tross alt er arnestedet for hele verdikjeden.

–Jeg synes at «Fra fartøy til marked» har vært et interessant, opplysende og veldig artig opplegg. Jeg har allerede planer om å jobbe i næringen, men dette ga meg en større forståelse for hele verdikjeden og hvor avhengig vi er av hverandre.

Lina Roaldsnes  fisker på Stornes og Amalie Holm fisker på Molnes fra Nordic Wildfish rederiet.JPEG

Også Amalie Holm, en annen ung fisker hos Nordic Wildfish mener «Fra Fartøy til marked» har vært gitt henne ny kunnskap:

–Dette har vært et spennende og utrolig kunnskapsrikt kurs der vi har fått sett og lært mye om fiskemarkedet, og blitt mer bevisste på produktet vi har om bord, hvor det havner hen. Jeg har fått større interesse for å fortsette i bransjen. Prisforhold, kvalitet og fiskemarked er definitivt noe jeg kommer til å drive med i fremtiden.

IMG_2537.JPEG

Kim Daniel Haugen, fabrikksjef hos Bluewild uttrykker det slik:

–Vi bidrar ikke bare på en båt som skal fiske, vi skal være med å levere på selskapets ambisjon. Som fabrikksjef har dette prosjektet gitt meg bedre forståelse av både ambisjon og hva som må leveres fra båten og mannskap. Neste ledd i kjeden kan ikke trylle.

IMG_2602.JPEG

Rederiet Bluewild har for øvrig hatt deltagere både i kull 1 og kull 2 av prosjektet. Frank Myklebust, COO i selskapet, sier dette om nytten av samlingene:

–Vi mener økt kunnskap om veien fra fartøy til marked er helt avgjørende for å få våre ansatte aktivt med i arbeidet med sikre høyere produktkvalitet og økt bearbeiding om bord. Markedsreisen til sjømatmessen i Barcelona er det som virkelig åpner øynene for hva man er en del av og hvor viktig arbeidet i fangstleddet for det endelige produktet. De som har vært med fra vårt rederi melder om en aha-opplevelse og alle som en, og mener dette er noe alle kollegaer burde få tatt del i. Fra managementet sin side merker vi bedre grunnlag for dialog rundt forbedring og endring av prosesser, samt økt fokus på produkt- og markedsmuligheter. 

Det var dette med dråpene. At hver enkelt dråpe er liten, men en del av helheten. Vi er avhengige av hverandre. Skjønner vi det, kan vi bli best.

Film fra turen til Barcelona